24/7 aktivitetsmåling

Polar-klokker sporer aktivitet med et internt 3D-akselerometer som registrerer håndleddsbevegelser. Den analyserer bevegelsenes frekvens, intensitet og regelmessighet sammen med fysisk informasjon, slik at du kan se hvor aktiv du virkelig er i hverdagen din i tillegg til den vanlige treningen. Du bør bruke klokken din på den hånden du bruker minst for å sikre at du får den mest nøyaktige aktivitetssporingen.

Aktivitetsmål

Du får det personlige aktivitetsmålet ditt når du stiller inn klokken. Aktivitetsmålet er basert på dine personlige data og aktivitetsnivåinnstillingen, som du finner på klokken din (Innstillinger > Fysiske innstillinger > Aktivitetsnivå), i Polar Flow-appen eller Polar Flow-nettjenesten.

Hvis du vil endre målet, åpner du Flow-appen, trykker på navnet/profilbildet ditt i menyvisningen, og sveiper ned for å se Aktivitetsmål. Du kan også gå til flow.polar.com og logge deg på Polar-kontoen din. Klikk deretter på navnet ditt > Innstillinger > Aktivitetsmål. Blant de tre aktivitetsnivåene velger du det nivået som best beskriver din typiske dag og aktivitet. Nedenfor valgområdet kan du se hvor aktiv du må være for å nå det daglige aktivitetsmålet for det aktuelle nivået.

Tiden du må være aktiv i løpet av dagen for å nå aktivitetsmålet ditt, avhenger av nivået du har valgt og intensiteten på aktivitetene dine. Nå målet ditt raskere med mer intens aktivitet eller hold deg aktiv i et litt mer moderat tempo i løpet av dagen. Alder og kjønn påvirker også intensiteten du trenger for å nå aktivitetsmålet. Jo yngre du er, desto mer intens må aktiviteten din være.

Aktivitetsdata på klokken din

På utseendet sveiper du mot venstre eller høyre for å gå til Daglig aktivitet-visningen.

Se progresjonen mot det daglige aktivietsmålet og antall steg så langt.

Progresjonen mot det daglige aktivitetsmålet vises i prosent og visualiseres ved hjelp av en sirkel som fylles opp etter hvert som du er aktiv. Mengden og typen kroppsbevegelser registreres og konverteres til en beregning av antall steg.

I tillegg, når du åpner detaljene, kan du se følgende detaljer om den samlede aktiviteten for dagen:

  • Aktiv tid gir deg informasjon om den kumulative tiden med kroppsbevegelser som er bra for helsen din.
  • Når du bruker Kontinuerlig pulsmåling-funksjonen kan du sjekke pulsen, dagens høyeste og laveste pulsavlesning og også se hva den laveste pulsavlesningen fra forrige natt var. Du kan aktivere eller deaktivere den kontinuerlige pulsmålingen eller velge Bare om natten-modus på klokken din, i Innstillinger > Generelle innstillinger > Kontinuerlig pulsmåling.
  • Kalorier du har brent gjennom trening, aktiviteter og BMR (Basale metabolske rate: den minste metabolske aktiviteten som kreves for å opprettholde grunnleggende vitale funksjoner).

Varsel om inaktivitet

Det er en kjensgjerning at fysisk aktivitet er en vesentlig faktor for å opprettholde god helse. I tillegg til å være fysisk aktiv er det viktig å unngå sitting i lengre perioder om gangen. Langvarig sitting er skadelig for helsen, til og med på dager når du trener og får nok daglig aktivitet. Klokken registrerer om du har vært inaktiv for lenge i løpet av dagen, og hjelper deg på denne måten med å ta pauser i sittingen for å unngå de negative virkningene det har på helsen.

Når du har vært i ro i 55 minutter, får du et varsel om inaktivitet: Tid for bevegelse! vises, og du får et lite vibrasjonsvarsel. Reis deg opp og finn din egen måte å være aktiv på. Ta en kort spasertur, strekk på deg, eller utfør annen lett aktivitet. Meldingen forsvinner når du begynner å bevege deg eller trykker på knappen. Hvis du ikke beveger deg på fem minutter, får du et inaktivitetsstempel, som du kan se i Flow-appen og Flow-nettjenesten etter synkronisering. I Flow-appen og Flow-nettjenesten kan du se hele historikken over hvor mange inaktivitetsstempler du har mottatt. På den måten kan du se tilbake på den daglige rutinen din og gjøre endringer på veien mot en mer aktiv livsstil.

Aktivitetsdata i Flow-appen og -nettjenesten

Med Flow-appen kan du følge med på og analysere aktivitetsdataene dine mens du er på farten, og du kan synkronisere dem trådløst mellom klokken og Flow-nettjenesten. Flow-nettjenesten gir deg et mest mulig detaljert innblikk i aktivitetsinformasjonen din. Ved hjelp av aktivitetsrapportene (på RAPPORTER-fanen) kan du følge med på trenden for den daglige aktiviteten din på lang sikt. Du kan velge å vise daglige, ukentlige eller månedlige rapporter.

Lær mer om funksjonen for 24/7 aktivitetssporing i denne grundige guiden.