Hääljuhis

Hääljuhise funktsioon aitab sul keskenduda oma treeningule, edastades vajalikke treeninguandmeid otse su kõrvaklappidesse. Sellega kaob vajadus vaadata treeningu ajal kella. Teave, mida sa audiovormingus saad, on muu hulgas ringi üksikasjad, südame löögisageduse muutused ning juhised treeningu etappide ajal. Hääljuhise funktsiooni kasutamiseks peab Polar Flow' rakendus olema telefonis käivitatud ja telefon peab olema kellaga ühendatud. Juhised leiad jaotisest Mobiilseadme ühendamine kellaga.

Hääljuhise funktsiooni saad sisse lülitada Polar Flow' rakenduse seadme sätetes. Kui sul on enam kui üks Polari seade, mine Flow' rakenduses menüüsse Seadmed ja vali Polar Ignite 3. Keri alla valikuni Hääljuhis, avamiseks puuduta seda ja lülita funktsioon sisse. Siis vali, mis liiki teavet hääljuhis hõlmab:

  • Et saaksid oma treeningueesmärkide etappide ajal juhiseid ja igapäevaseid treeningusoovitusi, vali Treeningujuhis.

  • Kui salvestad ringiaegu käsitsi või kui ringiaeg salvestatakse kestuse, distantsi või asukoha alusel automaatselt, vali ringi üksikasjade kuulamiseks Ringid.

  • Südame löögisageduse ja kiiruse muutumise vaatamiseks vali Tsoonid.

Võta arvesse, et lisaks ülalolevatest võimalustest valitavale teabele saad audiotagasisidet, kui

  • alustad, peatad, jätkad või lõpetad treeningukorra ja kui saad treeningu kokkuvõtte

  • reaalaja ühendus telefoni ja kella vahel katkeb/taastub

  • kella aku tühjeneb

Lisateavet leiad tootetoe dokumendist Hääljuhis Polar Flow' rakenduses.