Training Load Pro™

Uus funktsioon Training Load Pro™ annab ülevaate sellest, millist pingutust treening sinu kehalt nõuab, ja aitab mõista, kuidas see mõjutab su sooritust. Training Load Pro arvutab välja sinu südame-veresoonkonna treeningkoormuse taseme ehk kardiokoormuse, võttes arvesse ka seda, kui suurt pingutust sa ise tajud (tajutud koormus).

Kardiokoormus

Kardiokoormus arvutatakse treeninguimpulsina (TRIMP), mis on üldtunnustatud ja teaduslikult tõestatud meetod treeningkoormuse mõõtmiseks. Kardiokoormuse väärtus näitab, millist koormust avaldas treening sinu südame-veresoonkonnale. Mida suurem on kardiokoormuse väärtus, seda suuremat koormust avaldas treening sinu südame-veresoonkonnale. Kardiokoormus arvutatakse pärast igat treeningut sinu südame löögisageduse andmete ja treeningukorra kestuse põhjal.

Tajutud koormus

Sinu subjektiivne hinnang on oluline vahend treeningkoormuse määramiseks kõikide spordialade puhul. Tajutud koormus on väärtus, milles võetakse arvesse treeningu kestust ja sinu subjektiivset hinnangut treeningukorra raskusastme kohta. Selle arvutamisel kasutatakse pingutuse subjektiivse tunnetuse määra (Rate of Perceived Exertion, RPE), mis on subjektiivse treeningkoormuse mõõtmise teaduslikult tunnustatud meetod. RPE-skaala kasutamine on eriti kasulik spordialadel, näiteks jõutreeningul, kus treeningkoormuse mõõtmisel ainuüksi südame löögisageduse alusel on omad piirangud.

Tajutud koormuse väärtuse saamiseks hinda oma treeningut Flow' mobiilirakenduses. Saad anda oma hinnangu skaalal 1–10, kus 1 tähistab väga-väga kerget treeningu ja 10 maksimaalset pingutust.

Üksiku treeningukorra treeningkoormus

Üksiku treeningukorra treeningkoormus kuvatakse treeningukorra kokkuvõttes nii sinu kellas kui ka Flow' rakenduses ja Flow' võrguteenuses.

Saad iga mõõdetud treeningkoormuse kohta arvulise absoluutväärtuse. Mida suurem on väärtus, seda suuremat koormust treening sinu kehale avaldas. Lisaks saad täppskaalal visuaalse tõlgenduse ja sõnalise kirjelduse selle kohta, kui suur oli treeningkoormus, võrreldes viimase 90 päeva keskmise treeningkoormusega.

Täppskaala ja sõnalised kirjeldused muutuvad vastavalt sinu edusammudele: mida rohkem sa treenid, seda suuremaid koormusi talud. Kui sinu füüsiline võimekus ja koormustaluvus paranevad, võib treeningkoormus, mis paar kuud tagasi oli väärt kolme täppi (keskmine), vastata hiljem vaid kahele täpile (väike). Selline muutlik skaala kajastab tõsiasja, et sama tüüpi treeningud võivad sinu hetkeseisundist sõltuvalt mõjuda sinu kehale erinevalt.

Väga suur
Suur
Keskmine
Väike
Väga väike

Pingutus ja taluvus

Lisaks üksikute treeningute kardiokoormusele mõõdab uus funktsioon Training Load Pro ka sinu lühiajalist kardiokoormust (pingutus) ja pikaajalist kardiokoormust (taluvus).

Pingutus näitab, kui palju pingutust on viimased treeningud sinult nõudnud. See näitab sinu viimase seitsme päeva keskmist päevakoormust.

Taluvus kirjeldab, milline on sinu valmisolek kardiotreeninguks.See näitab sinu viimase 28 päeva keskmist päevakoormust. Kardiotreeningu taluvuse parandamiseks tuleb treeningkoormust pikema aja vältel aeglaselt suurendada.

Kardiokoormuse olek

Kardiokoormuse olek vaatleb pingutuse näitaja seost taluvuse näitajaga ja selgitab selle alusel välja, kas treenid liiga vähe, säilitavalt, arendavalt või liiga palju. Kardiokoormuse olekuga hinnatakse, millist mõju avaldavad treeningud sinu kehale ja kuidas see omakorda mõjutab sinu edusamme. Teadmine, kuidas varasemad treeningud mõjutavad sinu tänast sooritusvõimet, aitab sul treeningmahtu kontrolli all hoida ja optimeerida erineva intensiivsusega treeningute ajastamist. Nähes, kuidas su kardiokoormuse olek pärast treeningut muutub, mõistad, kui suurt koormust treeningukord sinu kehale avaldas.

Kardiokoormuse olek sinu kellas

Kardiokoormuse oleku vaate avamiseks libista kellakuval sõrmega paremale või vasakule.

 1. Kardiokoormuse oleku graafik
 2. Kardiokoormuse olek ja sinu kardiokoormuse oleku arvväärtus (= pingutus jagatud taluvusega.)

  Ülekoormus (tavalisest palju suurem koormus): 

  Arendav (aeglaselt suurenev koormus)

  Säilitav (tavalisest pisut väiksem koormus)

  Alatreening (tavalisest palju väiksem koormus)

 3. Pingutus ja taluvus
 4. Kardiokoormuse oleku sõnaline kirjeldus

Pikaajaline analüüs Flow' rakenduses ja võrguteenuses

Flow' rakenduses ja võrguteenuses saad jälgida, kuidas su kardiokoormus aja jooksul kujuneb ja kuidas see on viimase nädala või viimaste kuude jooksul varieerunud. Kardiokoormuse kujunemise vaatamiseks Polar Flow' rakenduses puuduta treeningu kokkuvõttes (moodul Training Load Pro) kolme punktiga ikooni.

Kardiokoormuse oleku ja kardiokoormuse kujunemise vaatamiseks võrguteenuses Flow vali Edusammud > Kardiokoormuse aruanne.

Kardiokoormuse olek

Ülekoormus (tavalisest palju suurem koormus): 

Arendav (aeglaselt suurenev koormus)

Säilitav (tavalisest pisut väiksem koormus)

Alatreening (tavalisest palju väiksem koormus)

Punased tulbad illustreerivad sinu treeningute kardiokoormust. Mida kõrgem on tulp, seda suuremat koormust treening sinu südame-veresoonkonnale avaldas.
Taustavärvid näitavad, kui suur oli treeningkoormus, võrreldes viimase 90 päeva treeningute keskmise näitajaga, nagu ka viie täpi skaala ja sõnalised kirjeldused (väga väike, väike, keskmine, suur, väga suur).
Pingutus näitab, kui palju pingutust on viimased treeningud sinult nõudnud. See näitab sinu viimase seitsme päeva keskmist kardiokoormust.
Taluvus kirjeldab, milline on sinu valmisolek kardiotreeninguks. See näitab su viimase 28 päeva keskmist kardiokoormust. Kardiotreeningu taluvuse parandamiseks tuleb treeningkoormust pikema aja vältel aeglaselt suurendada.