Kiirsätted

Kiirsätete menüü

Kiirsätete menüü avamiseks libista kellaaja vaates sõrmega ekraani ülaosast alla. Menüü sirvimiseks libista sõrmega paremale või vasakule ja puuduta soovitud funktsiooni.

Vali ja määra funktsioonid, mille tahad lisada kiirsätete menüüsse. Valikus on ekraanilukk, märguanne, pöördloendusega taimer, režiim „Mitte segada“, lennurežiim ja taskulamp.

  • Ekraanilukk: ekraaniluku sisselülitamiseks puuduta ekraaniluku ikooni. Ekraani avamiseks vajuta nuppu kahe sekundi jooksul.
  • Märguanne: saad määrata märguande korduse: väljas, üks kord, esmaspäevast reedeni või iga päev. Kui valisid üks kord, esmaspäevast reedeni või iga päev, määra ka märguande kellaaeg.
  • Pöördloendusega taimer: mahaloendatava aja määramiseks libista sõrmega üles või alla ning kinnitamiseks ja pöördloendusega taimeri käivitamiseks puuduta rohelist märkeikooni.
  • Režiim „Mitte segada“: režiimi „Mitte segada“ sisselülitamiseks puuduta režiimi „Mitte segada“ ikooni ja väljalülitamiseks puuduta ikooni uuesti. Kui režiim „Mitte segada“ on sisse lülitatud, ei saabu ühtegi teavitust ega kõnemärguannet. Samuti on keelatud taustvalguse aktiveerimise liigutus.
  • Lennurežiim: lennurežiimi sisselülitamiseks puuduta lennurežiimi ikooni ja väljalülitamiseks puuduta ikooni uuesti. Lennurežiimi sisselülitamisel katkestatakse kellas kogu traadita ühendus. Saad kella kasutada, kuid ei saa sünkroonida andmeid Polar Flow' mobiilirakendusega ega kasutada juhtmeta lisaseadmeid.
  • Taskulamp: taskulambirežiimi aktiveerimiseks puuduta taskulambiikooni. Ekraan hakkab maksimaalse eredusega helendama. Taskulambi kustutamiseks režiimi vajutage nuppu.

Aku olekuikoon näitab aku laetuse taset.

Treeningu ajal

  • Taustvalgus: Puuduta taustvalguse ikooni ja vali Alati sees või Automaatne. Kui valid „Alati sees“, on kella ekraan kogu treeningukorra ajal valgustatud. Pärast treeningukorra lõpetamist lülitub kell tagasi taustvalguse automaatrežiimile. Pea meeles, et taustvalguse pidev seeshoidmine lühendab aku kestvust.
  • Ekraanilukk: ekraaniluku sisselülitamiseks puuduta ekraaniluku ikooni. Ekraani avamiseks vajuta nuppu kahe sekundi jooksul.