Mobiiltelefoniteatised

Mobiiltelefoniteatiste funktsiooni abil annab kell sulle märku mobiiltelefoni saabuvatest kõnedest, sõnumitest ja rakenduste teavitustest. Kella ekraanil kuvatakse samad teavitused mis sinu telefoni ekraanilgi. Teavitused on saadaval, kui sa ei treeni, ja ka treeningukordade ajal. Saad valida, millal soovid neid saada. Mobiiltelefoniteatiste funktsioon on saadaval iOSi ja Androidi telefonidele.

Mobiiltelefoniteatiste kasutamiseks peab Flow' rakendus olema telefonis käivitatud ja telefon peab olema kellaga ühendatud. Juhised leiad jaotisest Mobiilseadme ühendamine kellaga.

Mobiiltelefoniteatiste sisselülitamine

Mobiiltelefoniteatiste sisselülitamiseks vali kellal Sätted > Üldsätted > Mobiiltelefoniteatised. Saad mobiiltelefoniteatised seadistada olekusse Väljas, Sees, kui ei treeni, Sees, kui treenin või Alati sees.

Mobiiltelefoniteatised saad sisse lülitada ka Flow' rakenduse seadme sätetes. Pärast teavituste sisselülitamist sünkrooni kell Flow' rakendusega.

Palun võta arvesse, et kui mobiiltelefoniteatiste funktsioon on sisse lülitatud, tühjenevad kella ja telefoni akud kiiremini, kuna Bluetooth on pidevas kasutuses.

Režiim „Mitte segada“

Kui soovid teatava ajavahemiku jooksul teatised ja kõnemärguanded keelata, lülita sisse režiim „Mitte segada“. Kui režiim „Mitte segada“ on sisse lülitatud, ei saabu määratud ajavahemiku jooksul ühtegi teavitust ega kõnemärguannet.

Vali kellas Sätted > Üldsätted > Mitte segada. Vali kas Väljas, Sees või Sees (22.00 - 7.00) ja ajavahemik, mil režiim „Mitte segada“ on sisse lülitatud. Määra režiimi algusaeg Algab kell ja lõpuaeg Lõpeb kell.

Teavituste vaatamine

Kui sa ei treeni, siis teavituse saabudes kell väriseb ja ekraani allosas kuvatakse punane täpp. Teavituse vaatamiseks libista sõrmega alt üles või keera rannet kella vaatamiseks kohe pärast kella värisemist.

Kui sulle saabub treeningukorra ajal teatis, hakkab kell värisema ja kuvab saatja nime. Teatise eemaldamiseks puuduta selle vaatamise ajal ekraani ja vali käsk Kustuta. Kellast kõigi teatiste kustutamiseks keri teatiste loend lõpuni alla ja vali käsk Kustuta kõik.

Kui sulle saabub kõne, hakkab kell värisema ja kuvab helistaja nime. Kõnele saab vastata või sellest keelduda ka otse kellast.

Olenevalt teie Androidi telefoni mudelist võivad mobiiltelefoniteatised olla erinevad.