Muusika juhtnupud

Saad telefonis muusikapalade ja meediumisisu esitamist juhtida treeningukordade ajal oma kellast ning treeninguvälisel ajal ka muusika juhtnuppude vaatest. Muusika juhtnuppude funktsioon on saadaval iOS-i ja Androidi telefonidele. Muusika juhtunuppude kasutamiseks peab Flow' rakendus olema telefonis käivitatud ja telefon peab olema kellaga ühendatud. Juhised leiad jaotisest Mobiilseadme ühendamine kellaga. Kui seadistasid kella Polar Flow' rakenduse kaudu, on su kell ja telefon juba ühendatud.

Muusika juhtnuppude sisselülitamiseks vali Sätted > Üldsätted > Muusika juhtnupud.

Kui oled kella Polar Flow' rakenduses telefoniga ühendanud, kuvatakse muusika juhtnuppude sätted.

Muusika juhtimiseks treeningukordade ajal vali Treeningukuva ja treeninguvälisel ajal muusika juhtimiseks vali Kellakuva.

  • Treeningu ajal muusika juhtnuppude treeninguvaatesse kerimiseks libista sõrmega paremale või vasakule. Muusika juhtnupud on treeninguvaates lubatud, kui mängija on sisse lülitatud ja oled treeningukorda alustanud.
  • Treeninguvälisel ajal muusika juhtnuppude vaate avamiseks libista kellakuval sõrmega paremale või vasakule.
  • Helitugevust saad reguleerida helitugevuse reguleerimise nuppudega.
  • Nuppude abil saad laule peatada/esitada või nende vahel valida.

Muusika juhtnuppude sätted Polar Flow' rakenduses

Muusika juhtnuppe saad seadistada ka Polar Flow' rakenduse menüüs Seadmed:

  • Muusika juhtnuppude funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks puuduta muusika juhtnuppude kõrval olevat nuppu
  • Alati sees: Saad muusika esitamist juhtida nii treeningukuval kui ka muusika juhtnuppude vaates.
  • Treenimisel: sees: saad muusika esitamist juhtida treeningukuval.
  • Treenimisel: väljas: Saad muusika esitamist juhtida muusika juhtnuppude vaates.

Pärast sätete muutmist sünkrooni kell Polar Flow' rakendusega.