Sportprofiler i Polar Flow

Det finns 14 standardsportprofiler i din klocka. I Polar Flow-appen eller webbtjänsten kan du lägga till nya sportprofiler till din sportlista och redigera inställningar för respektive sportprofil. Din klocka kan innehålla upp till 20 sportprofiler. Om du har fler än 20 favoriter i Polar Flow-appen och webbtjänsten överförs de första 20 i listan till din klocka vid synkroniseringen.

Du kan ändra ordningen på dina sportprofiler genom att dra och släppa dem. Välj den sport du vill flytta och dra den till önskad plats i listan.

 

Lägg till en sportprofil

I Polar Flow-mobilappen:

 1. Gå till Sportprofiler.
 2. Klicka på plustecknet i det övre högra hörnet.
 3. Välj en sport från listan. Tryck på Klar på Android-appen. Sporten läggs till i din lista över sportprofiler.

 

I Polar Flow-webbtjänsten

 1. Klicka på namn/profilbild i det övre högra hörnet.
 2. Välj Sportprofiler.
 3. Klicka på Lägg till sportprofil, och välj sporten från listan.
 4. Sportprofilen läggs till din sportlista.

Du kan inte skapa nya sporter själv. Sportlistan styrs av Polar, eftersom varje sport har vissa standardinställningar och värden, som påverkar till exempel funktionerna kaloriberäkning, träningsbelastning och återhämtning.

Redigera en sportprofil

I Polar Flow-mobilappen:

 1. Gå till Sportprofiler.
 2. Välj en sport och tryck på Ändra inställningar.
 3. När du är klar trycker du på Klar. Kom ihåg att synka inställningarna med din klocka.

 

I Flow-webbtjänsten:

 1. Klicka på namn/profilbild i det övre högra hörnet.
 2. Välj Sportprofiler.
 3. Klicka på Redigera under den sport du vill redigera.

I varje sportprofil kan du redigera följande information:

Grunderna

 • Auto.varvtid (kan ställas in baserat på tid eller sträcka eller inaktiveras)

Puls

 • Pulsvy (Slag per minut eller % av maxpuls)
 • Puls synlig för andra enheter (Detta innebär att kompatibla enheter som använder trådlös Bluetooth Smart-teknik, t.ex. gymutrustning, kan detektera din puls. Du kan också använda din klocka under Polar Club-pass för att skicka din puls till Polar Club-systemet.)
 • Pulszoninställningar (Med pulszoner kan du enkelt välja och övervaka träningsintensiteter. Om du väljer Standard kan du inte ändra dessa pulsgränser. Om du väljer Fri kan alla gränser ändras. Standardgränserna för pulszoner beräknas utifrån din maxpuls.)

Hastighets-/tempoinställningar

 • Hastighets-/tempoformat (Välj hastighet km/h eller mph, eller tempo min/km eller min/mi)
 • Inställningar för hastighets-/tempozon (Med hastighets-/tempozoner kan du enkelt välja och övervaka hastighet eller tempo, beroende på ditt val. Standardzonerna är ett exempel på hastighets-/tempozoner för en person med en relativt hög konditionsnivå. Om du väljer Standard kan du inte ändra dessa gränser. Om du väljer Fri kan alla gränser ändras.)

Träningsvyer

Välj vilken information du vill se i dina träningsvyer under dina träningspass. Du kan ha totalt åtta olika träningsvyer för varje sportprofil. Varje träningsvy kan ha högst fyra olika datafält.

Klicka på pennikonen i en befintlig vy för att redigera den eller klicka på Lägg till ny vy.

Gester och feedback

 • Vibrationsfeedback (Du kan välja att ha vibrationer på eller av)

GPS och höjd

 • Automatisk paus: För att använda Automatisk paus under träningen, måste du ha GPS:en inställd på Hög noggrannhet eller så måste du använda en Polar stegsensor. Dina träningspass pausas automatiskt när du slutar och fortsätter automatiskt när du startar.
 • Välj GPS-registreringshastighet (Kan stängas av eller ställas in på hög noggrannhet, vilket innebär att GPS-registrering är på)

När du är klar med sportprofilinställningarna klickar du på Spara. Kom ihåg att synka inställningarna med din klocka.

Observera att inställningen Puls synlig för andra enheter är aktiverad för ett antal inomhussport-, gruppsport- och lagsportprofiler. Detta innebär att kompatibla enheter som använder trådlös Bluetooth Smart-teknik, t.ex. gymutrustning, kan detektera din puls. Du kan kontrollera vilka sportprofiler som har Bluetooth-sändning aktiverad som standard från Polars lista över sportprofiler. Du kan aktivera eller inaktivera Bluetooth-sändning från inställningarna för sportprofiler.