Snabbinställningar

Snabbinställningsmenyn

Svep nedåt från den övre delen av displayen i klockfunktionen för att dra ner menyn Snabbinställningar. Svep åt vänster eller höger för att bläddra och tryck för att välja en funktion.

Tryck på för att anpassa vilka funktioner du vill se i snabbinställningsmenyn. Välj från Skärmlås, Larm, Nedräkningstimer, Stör ej och Flygläge.

  • Skärmlås: Tryck på skärmlåsikonen för att aktivera skärmlås. Tryck på knappen i 2 sekunder för att låsa upp skärmen.
  • Larm: Ställ in larmupprepning: Av, En gång, Måndag–Fredag eller Alla dagar. Om du väljer En gång, Måndag–fredag eller Alla dagar, ställ även in tiden för alarmet.
  • Nedräkningstimer: Svep upp eller ned för att ställa in nedräkningstiden, och tryck på den gröna bocken för att bekräfta och starta nedräkningstimern.
  • Stör ej: Tryck på stör ej-ikonen för att aktivera den och tryck igen för att stänga av den. När stör ej är aktiverad får du inga notiser eller ringsignaler. Aktiveringsgesten för bakgrundsbelysning är också inaktiverad.
  • Flygläge: Tryck på ikonen flygläge för att aktivera det och tryck igen för att stänga av det. I flygläge frånkopplas all trådlös kommunikation från din klocka. Du kan fortfarande använda den, men du kan inte synkronisera dina data med mobilappen Polar Flow eller använda den med trådlösa tillbehör.

Batteristatusikonen visar hur mycket laddning som finns kvar i batteriet.

Under träning

  • Bakgrundsbelysning: Tryck på ikonen Bakgrundsbelysning för att välja Alltid på eller Automatisk. När Alltid på har valts är klockdisplayen tänd under träningspasset. Inställningen för bakgrundsbelysning återställs automatiskt till automatisk när du har avslutat träningspasset. Observera att valet Alltid På gör att batteriet förbrukas mycket snabbare än standardinställningen.
  • Skärmlås: Tryck på skärmlåsikonen för att aktivera skärmlås. Tryck på knappen i 2 sekunder för att låsa upp skärmen.