Pulssensorläge

I pulssensorläge kan du göra din Polar Ignite 2 till en pulssensor och sända din puls till andra Bluetooth-enheter som träningsappar, gymutrustning eller cykeldatorer. Om du vill använda Ignite 2 i pulssensorläge måste du först parkoppla den med den externa mottagarenheten. Parkopplingsinstruktioner finns i användarhandboken till enheten.

Så här aktiverar du pulssensorläge:

 1. Tryck på knappen för att gå till huvudmenyn och välj Starta träningen.
 2. Svep åt vänster eller höger för att välja en sportprofil.

  I förträningsläge öppnar du snabbmenyn genom att trycka på ikonen för snabbmeny .

  Välj Dela puls med andra enheter.

  Välj Lägg till en ny enhet

 3. Aktivera den externa enhetens parkopplingsläge.
 4. Välj Ignite 2 från den externa enheten.
 5. Godkänn parkoppling med Ignite 2 från den externa enheten.
 6. Nu bör du kunna se din puls både på Ignite 2 och den externa enheten. När du är redo startar du sessionen från den externa enheten. Om du vill registrera ditt träningspass med din klocka återgår du till förträningsläge och startar träningsregistreringen genom att trycka på displayen.

Sluta dela puls:


Välj Sluta dela. Pulsdelningen stoppas också när du lämnar förträningsläget eller stoppar träningsregistreringen.

Om du parkopplar din Polar-klocka med fel extern enhet, tryck på Med iPhone, tryck på ikonen grön bock för att sluta dela med iPhone och välj sedan Lägg till en ny enhet igen.