Batteri

I slutet av produktens livslängd uppmuntrar Polar dig att minimera avfallets negativa effekter på miljön och människors hälsa genom att följa lokala bestämmelser om avfallshantering och, om möjligt, använda separat insamling av elektroniska apparater. Kasta inte denna produkt som osorterat kommunalt avfall.

Drifttid

Ignite 2 har ett uppladdningsbart 165 mAh Li-pol-batteri. Batteriets drifttid är:

  • upp till 20 träningstimmar med GPS och optisk pulsmätning, eller
  • 5 dygns aktivitetsmätning med kontinuerlig pulsmätning.
  • med strömsparalternativen kan du få ända upp till 100 timmar i träningsläge (OHR av, 2 min GPS)

Mer information finns i Vad är batteriets livslängd och drifttid för min Ignite 2?

Ladda batteriet

Innan du laddar ska du se till att det inte finns fukt, damm eller smuts på klockans eller kabelns laddningskontakter. Torka försiktigt av smuts och fukt. Ladda inte klockan när den är fuktig.

Din klocka har ett internt, uppladdningsbart batteri. Uppladdningsbara batterier har ett begränsat antal laddningscykler. Du kan ladda upp och ladda ur batteriet mer än 500 gånger innan kapaciteten försämras märkbart. Antalet laddningscykler varierar också beroende på användning och driftförhållanden.

Ladda inte batteriet i temperaturer under 0 °C eller över +40 °C eller när USB-porten är fuktig.

Använd USB-kabeln som följer med produkten för att ladda den via USB-porten på din dator. Du kan även ladda batteriet via ett vägguttag. När du laddar via ett vägguttag, använd en USB-nätadapter (ingår inte i produktpaketet).

Du kan ladda batteriet via ett vägguttag. När du laddar via ett vägguttag, använd en USB-nätadapter (ingår inte i produktpaketet). Om du använder en USB-laddare, ska du se till att adaptern är märkt med "output5Vdc" och att den ger minst 500mA. Använd endast en erforderligt säkerhetsgodkänd USB-strömadapter (Märkt med "LPS", "Limited Power Supply", "UL listed" eller "CE").

Ladda med din dator genom att ansluta din klocka till datorn, så kan den samtidigt synkroniseras med FlowSync.

  1. Ladda din klocka genom att ansluta den till en USB-port eller en USB-laddare med den anpassade kabeln som levererades i paketet. Kabeln fäster magnetiskt på plats. Se bara till att passa in kanten på kabeln med skåran på klockan (markerad med rött).

  2. Laddar visas på displayen.
  3. När batteriikonen är helt fylld, är klockan fulladdad.

Lämna inte batteriet helt urladdat under en längre tid och håll det inte fulladdat hela tiden, eftersom det kan försämra batteriets livslängd.

Laddning under träning

Försök inte ladda din klocka under ett träningspass med en bärbar laddare, till exempel en powerbank. Om du ansluter din klocka till en strömkälla under ett träningspass laddas inte batteriet. När klockan är ansluten till laddningskabeln under träning kan svett och fukt orsaka korrosion och skada laddningskabeln och klockan. Om du påbörjar ett träningspass medan du laddar klockan stoppas laddningen.

Batteristatus och meddelanden

Batteristatusikon

Batteristatusikonen visas när du vrider på handleden för att titta på klockan, trycker på knappen LYSE i klockfunktionen eller återgår till klockfunktionen från menyn. Batteristatusikonen visar hur mycket laddning som finns kvar i batteriet, angivet i procent.

Batterimeddelanden

  • När batteriets laddning är låg, Svagt batteri. Ladda visas i klockläge. Du rekommenderas ladda klockan.
  • Ladda före träning visas om laddningen är för svag för att registrera ett träningspass.

Meddelanden om svagt batteri under träning:

  • Svagt batteri visas när batteriets laddning blir svag. Meddelandet upprepas om laddningen blir för svag för att mäta puls och GPS-data, och pulsmätning och GPS är avstängda.
  • När batteriet är kritiskt svagt, visas Registrering avslutad. Din klocka stoppar träningsregistreringen och sparar träningsdata.

När displayen är tom är batteriet urladdat och klockan har gått i viloläge. Ladda din klocka. När batteriet är helt urladdat kan det ta ett tag innan laddningsanimeringen visas på displayen.

Drifttiden är beroende av flera faktorer, såsom temperaturen i miljön som klockan används i, funktionerna och sensorerna som du använder samt batteriets livslängd. Frekvent synkronisering med Flow-appen minskar också batteriets livslängd. Drifttiden minskar markant vid temperaturer en bra bit under fryspunkten. Om du bär klockan under jackan hålls den varmare och drifttiden ökar.