Upravljanje glasbe

Zdaj lahko glasbo in vsebine, ki se predvajajo v telefonu, upravljate z uro med treningom in tudi v prikazu ure za upravljanje glasbe, ko ne trenirate. Upravljanje glasbe nastavite tako, da odprete možnost Nastavitve > Splošne nastavitve > Upravljanje glasbe. Glasbo lahko upravljate na prikazu treninga, na prikazu ure ali oboje. Izberite prikaz treninga, da glasbo upravljate med vadbo, in prikaz ure, da glasbo upravljate na prikazu ure, ko ne trenirate.

Upravljanje glasbe je na voljo za telefone z operacijskim sistemom iOS in Android. Če želite uporabljati upravljanje glasbe, morate v telefon namestiti aplikacijo Flow in jo seznaniti z uro. Za navodila glejte razdelek Seznanjanje mobilne naprave z uro. Nastavitev upravljanja glasbe je vidna, ko uro povežete s telefonom prek aplikacije Flow. Če ste uro nastavili z aplikacijo Flow, je ura že seznanjena s telefonom.

Prikaz ure za upravljanje glasbe

  • Podrsajte levo ali desno, da izberete prikaz ure za upravljanje glasbe.
  • Za dostop do upravljanja glasbe pritisnite prikaz ure.
  • Z ukazi lahko začasno prekinete predvajanje, predvajate skladbe ali preklapljate med njimi.
  • Pritisnite , da prikažete kontrolnike za glasnost.

Med treningom

  • Podrsajte desno ali levo, da se med vadbo pomaknete do vpogleda v trening za upravljanje glasbe.

Nastavitve upravljanja glasbe v aplikaciji Polar Flow

Nastavitve za upravljanje glasbe lahko prilagodite tudi v meniju Naprave v aplikaciji Polar Flow:

  • Pritisnite gumb ob možnosti Upravljanje glasbe, da vklopite ali izklopite upravljanje glasbe.
  • Vedno vklopljeno: Vedno vklopljeno: glasbo lahko upravljate na zaslonu za trening in v prikazu ure za upravljanje glasbe.
  • Trening: Vkl.: med treningom lahko glasbo upravljate na zaslonu za trening.
  • Trening: Izkl.: glasbo lahko upravljate na prikazu ure za upravljanje glasbe.

Če spremenite nastavitve, ne pozabite sinhronizirati ure z aplikacijo Polar Flow.