Upravljanje glasbe

Zdaj lahko glasbo in vsebine, ki se predvajajo na vašem telefonu, upravljate s svojo uro med vadbo, pa tudi v prikazu Music controls watch face (Prikaz ure za upravljanje glasbe), ko ne vadite. Upravljanje glasbe nastavite tako, da odprete Settings (Nastavitve) > General settings (Splošne nastavitve) > Upravljanje glasbe. Z glasbo lahko upravljate na zaslonu za trening, v prikazu za upravljanje ali oboje. Izberite Training display (Zaslon za trening), da upravljate z glasbo med svojimi vadbami, in Watch face (Prikaz ure za upravljanje) za dostop do upravljanja, ko ne vadite v okviru prikaza za upravljanje

Upravljanje glasbe je na voljo za telefone z operacijskim sistemom iOS in Android. Če želite uporabiti funkcije za upravljanje glasbe, morate na telefon namestiti aplikacijo Polar Flow in ga seznaniti z uro. Za navodila glejte poglavje z naslovom Pairing a mobile device with your watch (Seznanjanje mobilne naprave z uro). Nastavitve za upravljanje glasbe so vidne, ko svojo uro povežete s telefonom prek aplikacije PolarFlow. Če ste nastavitev za svojo uro izvedli prek aplikacije Polar Flow, je vaša ura že seznanjena z vašim telefonom.

Prikaz ure za upravljanje glasbe

  • Podrsajte levo ali desno, da izberete prikaz ure za upravljanje glasbe.
  • Za dostop do upravljanja glasbe tapnite prikaz ure.
  • Z ukazi lahko začasno prekinete predvajanje, predvajate skladbe ali preklapljate med njimi.
  • Tapnite , da bi prišli do ukazov za glasnost.

Med vadbo

  • Podrsajte desno ali levo, da se med vadbo pomaknete do vpogleda v trening za upravljanje glasbe.

Nastavitve upravljanja glasbe v aplikaciji Polar Flow

Nastavitve za upravljanje glasbe lahko prilagodite tudi v meniju Devices (Naprave) v aplikaciji Polar Flow:

  • Tapnite na gumb poleg Music controls (Upravljanje glasbe), da vklopite ali izklopite funkcijo Upravljanje glasbe.
  • Vedno vklopljeno: Glasbo lahko upravljate tako prek zaslona za trening kot prek prikaza ure za upravljanje glasbe.
  • Trening: Vklopljeno: Med treningom lahko glasbo upravljate na zaslonu za trening.
  • Trening: Izklopljeno: Glasbo lahko upravljate prek prikaza ure za upravljanje glasbe.

Če spremenite svoje nastavitve, ne pozabite sinhronizirati svoje ure z aplikacijo Polar Flow.