Način senzorja srčnega utripa

V načinu senzorja srčnega utripa lahko uro Polar Ignite 2 spremenite v senzor srčnega utripa in podatke o svojem srčnem utripu sproti delite z drugimi napravami Bluetooth, kot so aplikacije za trening, vadbena oprema ali kolesarski računalnik. Če želite uro Ignite 2 uporabljati v načinu senzorja srčnega utripa, jo morate najprej seznaniti s sprejemno zunanjo napravo. Za podrobna navodila o seznanjanju glejte priročnik za uporabo sprejemne naprave.

Da vklopite način senzorja srčnega utripa:

 1. Za dostop do načina pred vadbo pritisnite gumb, da odprete glavni meni, nato izberite Začni trening.
 2. Podrsajte levo ali desno, da izberete športni profil.

  V načinu pred vadbo odprite hitri meni, tako da pritisnete ikono za hitri meni .

  Izberite možnost Deli srčni utrip z drugimi napravami.

  Izberite možnost Dodaj novo napravo.

 3. V zunanji napravi aktivirajte način seznanjanja.
 4. V zunanji napravi izberite Ignite 2.
 5. Sprejmite seznanjanje ure Ignite 2 z zunanjo napravo.
 6. Vaš srčni utrip bi se moral prikazovati v uri Ignite 2 in v zunanji napravi. Ko ste pripravljeni, v zunanji napravi enostavno začnite vadbo. Če želite z uro beležiti svojo vadbo, se vrnite v način pred vadbo in začnite beleženje treninga, tako da pritisnete zaslon.

Da prekinete deljenje srčnega utripa:


Izberite možnost Prekini deljenje. Deljenje podatkov o srčnem utripu se prekine tudi, ko zapustite način pred vadbo oz. ko prekinete beleženje treninga.

Če uro Polar seznanite z napačno zunanjo napravo, se dotaknite možnosti Z iPhonom, nato izberite ikona zelene kljukice, da prekinete deljenje z iPhonom, potem pa znova izberite možnost Dodaj novo napravo.