Sportsprofiler i Polar Flow

Klokken inneholder 14 standard sportsprofiler. I Polar Flow-appen eller -nettjenesten kan du legge til nye sportsprofiler i sportslisten din og redigere innstillingene for dem. Klokken kan inneholde maksimalt 20 sportsprofiler. Hvis du har mer enn 20 sportsprofiler i Polar Flow-appen og -nettjenesten, vil de første 20 i listen overføres til klokken din når du synkroniserer.

Du kan endre rekkefølgen på sportsprofilene ved å dra og slippe dem. Velg sporten du vil flytte, og dra den inn i den ønskede plassen på listen.

 

Legg til en sportsprofil

I Polar Flow-appen:

 1. Gå til Sportsprofiler.
 2. Trykk på plusstegnet øverst til høyre.
 3. Velg en sport på listen. Trykk på Ferdig i Android-appen. Sporten legges til i sportsprofillisten din.

 

I Polar Flow-nettjenesten:

 1. Klikk på navnet/profilbildet øverst til høyre.
 2. Velg Sportsprofiler.
 3. Klikk på Legg til sportsprofil, og velg sporten på listen.
 4. Sportsaktiviteten legges til i sportslisten din.

Du kan ikke opprette nye sportsaktiviteter på egen hånd. Sportslisten kontrolleres av Polar, ettersom hver sportsaktivitet har bestemte standardinnstillinger og -verdier, som for eksempel påvirker kaloriberegningen og funksjonen for treningsbelastning og restitusjon.

Rediger en sportsprofil

I Polar Flow-appen:

 1. Gå til Sportsprofiler.
 2. Velg en sport, og trykk på Rediger innstilinger.
 3. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig. Husk å synkronisere innstillingene med klokken.

 

I Flow-nettjenesten:

 1. Klikk på navnet/profilbildet øverst til høyre.
 2. Velg Sportsprofiler.
 3. Klikk på Rediger under sporten du vil redigere.

I hver sportsprofil kan du redigere følgende informasjon:

Grunnleggende

 • Automatisk etappe (kan settes til varighet eller distansebasert eller slås av)

Hjertefrekvens

 • Pulsvisning (Slag per min eller % av maks)
 • Puls synlig for andre enheter (Dette betyr at kompatible enheter som bruker trådløs Bluetooth Smart-teknologi, f.eks. treningsutstyr, kan registrere pulsen din. Du kan også bruke klokken i Polar Club-gruppetreninger for å sende pulsen din til Polar Club-systemet.)
 • Pulssoneinnstillinger (Med pulssonene kan du enkelt velge og overvåke treningsintensiteter. Hvis du velger Standard, kan du ikke endre pulsgrensene. Hvis du velger Fri, kan alle grensene endres. Standardgrensene for pulssonene beregnes basert på makspulsen din.)

Innstillinger for hastighet/tempo

 • Hastighet/tempo-visning (Velg hastighet km/t / mph eller tempo min/km / min/mi)
 • Innstillinger for hastighet/tempo (Med hastighets-/temposonene kan du enkelt følge med på hastighet og tempo, avhengig av hva du har valgt. Standardsonene er et eksempel på hastighets-/temposoner for en person med et relativt høyt kondisjonsnivå. Hvis du velger Standard, kan du ikke endre grensene. Hvis du velger Fri, kan alle grensene endres.)

Treningsvisninger

Velg hvilke data du vil se på treningsvisningene mens du trener. Du kan ha totalt åtte forskjellige treningsvisninger per sportsprofil. Treningsvisningene kan ha maksimalt fire forskjellige datafelter.

Klikk på blyantikonet på en eksisterende visning, eller klikk på Legg til ny visning.

Bevegelser og tilbakemelding

 • Vibrasjonstilbakemelding (Du kan velge å slå vibrering av eller på.)

GPS og høyde

 • Automatisk pause: Hvis du vil bruke Automatisk pause under treningen, må GPS-funksjonen være satt til Høy nøyaktighet, eller du må bruke en Polar-løpesensor. Det legges automatisk inn en pause i øktene dine når du stopper, og øktene gjenopptas automatisk når du starter.
 • Velg GPS-registreringsfrekvensen (kan settes til av eller høy nøyaktighet, noe som betyr at GPS-registreringen er aktivert).

Når du er ferdig med sportsprofilinnstillingene, kan du klikke på Lagre. Husk å synkronisere innstillingene med klokken.

Vær oppmerksom på at i en rekke sportsprofiler for innendørssporter, gruppesporter og lagsporter er innstillingen Puls synlig for andre enheter aktivert som standard. Dette betyr at kompatible enheter som bruker trådløs Bluetooth Smart-teknologi, f.eks. treningsutstyr, kan registrere pulsen din. Du kan sjekke hvilke sportsprofiler som har Bluetooth-overføring aktivert som standard, fra listen over Polar-sportsprofiler. Du kan aktivere eller deaktivere Bluetooth-overføring fra sportsprofilinnstillingene.