Hurtiginnstillinger

Hurtiginnstillingsmeny

Sveip ned fra toppen av skjermen i tidsvisning for å dra ned hurtiginnstillingsmenyen. Sveip til venstre eller høyre for å bla, og trykk for å velge en funksjon.

Trykk på for å tilpasse funksjonene du vil se i hurtiginnstillingermenyen. Velg mellom Skjermlås, Alarm, Nedtellingstidtaker, Ikke forstyrr og Flymodus.

  • Skjermlås: Trykk på skjermlåsikonet for å slå på skjermlåsen. Trykk på knappen i to sekunder for å låse opp skjermen.
  • Alarm: Angi repeterende alarm: Én gang, Mandag til fredag eller Hver dag. Hvis du velger Én gang, Mandag til fredag eller Hver dag, må du også angi klokkeslettet for alarmen.
  • Nedtellingstidtaker: Sveip opp eller ned for å angi tiden det skal telles ned fra, og trykk på det grønne merket for å bekrefte og starte nedtellingen.
  • Ikke forstyrr: Trykk på Ikke forstyrr-ikonet for å slå på funksjonen, og trykk én gang til på ikonet for å slå av funksjonen. Når Ikke forstyrr er slått på, mottar du ingen varsler eller anropsvarsler. Bevegelsen for aktivering av bakgrunnslys er også deaktivert.
  • Flymodus: Trykk på flymodusikonet for å aktivere modusen, og trykk én gang til på ikonet for å deaktivere modusen. Flymodus blokkerer all trådløs kommunikasjon på klokken. Du kan fortsatt bruke den, men du kan ikke synkronisere dataene dine med Polar Flow-mobilappen eller bruke klokken med trådløst tilbehør.

Batteristatusikonet viser hvor mye batterikapasitet som er igjen.

Under trening

  • Bakgrunnslys: Trykk på bakgrunnslysikonet for å velge Alltid på eller Automatisk. Hvis du velger Alltid på, vil displayet på klokken være opplyst i løpet av hele treningsøkten. Innstillingen for bakgrunnslys går automatisk tilbake til Automatisk når du har fullført treningsøkten. Vær oppmerksom på at Alltid på-innstillingen vil tappe batteriet mye raskere enn standardinnstillingen.
  • Skjermlås: Trykk på skjermlåsikonet for å slå på skjermlåsen. Trykk på knappen i to sekunder for å låse opp skjermen.