Musikkontroll

Kontroller musikk og medieavspilling på telefonen med klokken mens du trener og i Musikkontroll-klokkevisningen når du ikke trener. Angi musikkontroll i Innstilliner > Generelle innstillinger > Musikkontroll. Du kan Du kan kontrollere musikken på treningsskjermen, i klokkevisningen eller begge deler. Velg Treningsskjerm for å kontrollere musikken mens du trener og Klokkevisning for å åpne kontrollen når du ikke trener, i klokkevisningen.

Musikkontroll er tilgjengelig for telefoner med iOS og Android. For å bruke musikkontroll må du ha en telefon med Flow-appen installert, og den må også kobles til klokken. Instruksjoner finner du i artikkelen Slik kobler du en mobil enhet til klokken. Innstillinger for musikkontroll blir synlig når du har koblet klokken til telefonen via Flow-appen. Hvis du utførte konfigurasjonen av klokken via Flow-appen, er klokken allerede koblet til telefonen.

Musikkontroll-klokkevisning

  • Sveip til venstre eller høyre for å velge en Musikkontroll-klokkevisning.
  • Trykk på klokkevisningen for å åpne musikkontroll.
  • Sett på pause / spill av eller bytt sang med kontrollen.
  • Trykk på for å hente fram volumkontrollen

Under trening

  • Sveip til høyre eller venstre for å bla til musikkontroll i treningsvisning mens du trener.

Innstillinger for musikkontroll i Polar Flow-appen

Du kan justere innstillingene for musikkontroll i Enheter-menyen i Polar Flow-appen:

  • Trykk på knappen ved siden av Musikkontroll for å slå musikkontrollfunksjonen av eller på
  • Alltid på: Du kan kontrollere musikken på både treningsskjermen og i Musikkontroll-klokkevisningen.
  • Trening: På: Du kan kontrollere musikken på treningsskjermen.
  • Trening: Av: Du kan kontrollere musikken i Musikkontroll-klokkevisningen.

Hvis du endrer innstillingene, må du huske å synkronisere klokken med Flow-appen.