Pulssensormodus

I pulssensormodus kan du gjøre Polar Ignite 2 om til en pulssensor og sende pulsen din til andre Bluetooth-enheter, som treningsapper, treningsapparater eller sykkelcomputere. For å bruke Ignite 2 i pulssensormodus må du først koble den til en ekstern enhet. Se brukerveiledningen til mottakerenheten for å få detaljerte instruksjoner.

Slik slår du på pulssensormodus:

 1. Trykk på knappen for å gå til hovedmenyen og velg Start trening.
 2. Sveip til venstre eller høyre for å velge en sportsprofil.

  I førtreningsmodus åpner du hurtigmenyen ved å trykke på hurtigmenyikonet .

  Velg Del puls med andre enheter.

  Velg Legg til en ny enhet

 3. Slå på tilkoblingsmodusen til den eksterne enheten.
 4. Velg Ignite 2 på den eksterne enheten.
 5. Aksepter at Ignite 2 og den eksterne enheten kobles sammen.
 6. Du skal nå kunne se pulsen din på både Ignite 2 og på den eksterne enheten. Når du er klar, er det bare å starte treningsøkten på den eksterne enheten. For å registrere treningsøkten med klokken kan du gå tilbake til førtreningsmodus og begynne registreringen ved å trykke på skjermen.

Slutt å dele puls:


Velg Slutt å dele. Pulsdeling sluttes også når du forlater førtreningsmodus eller slutter å registrere treningen.

Hvis du kobler Polar-klokken din til feil enhet, trykker du på Med iPhone, trykk på grønt hakeikon for å slutte å dele med iPhone, og velg deretter Legg til en ny enhet igjen.