Batterij

Polar moedigt je aan om aan het einde van de levensduur van het product de mogelijke effecten van afval op het milieu en de gezondheid van de mens te minimaliseren door de lokale regelgeving voor afvalverwerking te volgen en waar mogelijk gebruik te maken van het gescheiden inzamelen van elektronische apparaten. Werp dit product niet weg als gewoon huisvuil.

Gebruiksduur

De Ignite 2 heeft een 165 mAh Li-pol oplaadbare batterij. De gebruiksduur van de batterij is:

  • tot 20 uur training met GPS en optische hartslagmeting of
  • 5 dagen activiteitsmeting en continue hartslagmeting.
  • dankzij de energiebesparingsopties is zelfs 100 uur in trainingsmodus mogelijk (optische hartslagmeting uit, GPS op 2 min.)

Zie voor meer informatie De levensduur en gebruiksduur van de batterij van mijn Ignite 2

Batterij opladen

Controleer vóór het laden of er geen vocht, haar, stof of vuil op de oplaadpunten van je horloge en en de kabel aanwezig is. Veeg eventueel vuil of vocht er voorzichtig af. Laad het horloge niet op als het nat is.

Je horloge heeft een interne oplaadbare batterij. Oplaadbare batterijen kunnen een beperkt aantal keren worden opgeladen. Je kunt de batterij ruim 500 keer opladen en ontladen voordat de capaciteit merkbaar terugloopt. Het aantal oplaadcycli is ook afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

Laad de batterij niet op bij temperaturen onder 0 °C of boven 40 °C, of als de USB-poort vochtig is.

Met de meegeleverde USB-kabel kun je het product via de USB-poort op je computer opladen. Je kunt de batterij ook via een stopcontact opladen. Gebruik een USB-netstroomadapter als je een stopcontact gebruikt voor het opladen (niet inbegrepen in het productpakket).

Je kunt de batterij opladen via een stopcontact. Gebruik een USB-netstroomadapter als je een stopcontact gebruikt voor het opladen (niet inbegrepen in het productpakket). Als je een USB-voedingsadapter gebruikt, zorg dan dat deze gemerkt is met "output 5VDC" en minimaal 500 mA levert. Gebruik alleen een USB-voedingsadapter met het juiste veiligheidskeurmerk (gemarkeerd met "LPS", "Limited Power Supply", "UL listed" of “CE”).

Je kunt je horloge opladen door het op je computer aan te sluiten. Je kunt het tegelijkertijd laten synchroniseren met FlowSync.

  1. Laad je horloge op door het met de meegeleverde kabel aan te sluiten op de USB-poort van je computer of op een USB-lader. De kabel klikt zich magnetisch vast, je hoeft er alleen voor te zorgen dat je de richel van de kabel ter hoogte van de aansluiting op je horloge (rood gemarkeerd) houdt.

  2. Op het display verschijnt Bezig opladen.
  3. Wanneer het batterijpictogram vol is, is het horloge volledig opgeladen.

Laat de batterij niet langdurig leeg en houd hem niet altijd volledig opgeladen, want dat kan de levensduur van de batterij beïnvloeden.

Opladen tijdens de training

Het is niet mogelijk je horloge tijdens een trainingssessie op te laden met een draagbare lader zoals een powerbank. Als je je horloge tijdens een trainingssessie aansluit op een voedingsbron, wordt de batterij niet opgeladen. Als je horloge tijdens een training is aangesloten op de oplaadkabel, kunnen zweet en vocht corrosie veroorzaken en de oplaadkabel en het horloge beschadigen. Als je een trainingssessie start terwijl je horloge wordt opgeladen, stopt het opladen.

Batterijstatus en meldingen

Pictogram voor batterijstatus

Het pictogram voor batterijstatus wordt weergegeven wanneer je je pols draait om op het horloge te kijken, je op de knop drukt in de tijdweergave en je van het menu terugkeert naar de tijdweergave. Het pictogram voor de batterijstatus toont hoeveel procent lading de batterij nog heeft.

Batterijmeldingen

  • Wanneer de batterij bijna leeg is, wordt Batterij bijna leeg. Opladen weergegeven in de tijdmodus. Het is raadzaam het horloge op te laden.
  • Opladen vóór de training verschijnt als de batterij niet meer vol genoeg is voor de registratie van een trainingssessie.

Melding Batterij bijna leeg tijdens de training:

  • Wanneer de batterij bijna leeg is, wordt Batterij bijna leeg weergegeven. De melding wordt herhaald als de batterij niet meer vol genoeg is om je hartslag en GPS-gegevens te meten en de hartslagmeting en GPS worden uitgeschakeld.
  • Als de batterij bijna helemaal leeg is, wordt Registratie gestopt weergegeven. Je horloge stopt met het registreren van de training en slaat de trainingsgegevens op.

Als er niets op het display wordt getoond, is de batterij leeg en is je horloge in de slaapstand. Laad je horloge op. Als de batterij helemaal leeg is, kan het even duren voordat de animatie van het laadproces op het display verschijnt.

De gebruiksduur is afhankelijk van veel factoren, zoals de temperatuur van de omgeving waarin je je horloge gebruikt, de functies en sensoren die je gebruikt en de batterijleeftijd. Bij frequent synchroniseren met de Polar Flow app neemt de gebruiksduur van de batterij ook af. De gebruiksduur neemt merkbaar af bij temperaturen onder nul. Als je het horloge onder je jas draagt, blijft het warmer en neemt de gebruiksduur toe.