Pulsmålertilstand

I pulsmålertilstand kan du gøre dit Polar Ignite 2 til en pulsmåler og sende din puls til andre Bluetooth-enheder som træningsapps, træningsudstyr eller cykelcomputere. Hvis du vil bruge Ignite 2 i pulsmålertilstand, skal du først parre den med den modtagende eksterne enhed. Se den modtagende enheds brugervejledning for at få detaljerede instruktioner om parring af enheder.

Sådan slår du pulsmålertilstanden til:

 1. Tryk på knappen for at komme til hovedmenuen, og tryk derefter på Start træning.
 2. Stryg til venstre eller højre, og vælg en sportsprofil.

  I førtræningsvisningen kan du åbne hurtigmenuen ved at trykke på ikonet for hurtigmenu .

  Vælg Del puls med andre enheder.

  Vælg Tilføj en ny enhed

 3. Aktivér den eksterne enheds parringstilstand.
 4. Vælg Ignite 2 fra den eksterne enhed.
 5. Giv Ignite 2 lov til at parre med den eksterne enhed.
 6. Du burde nu kunne se din puls på både Ignite 2 og den eksterne enhed. Når du er klar, skal du bare starte dit træningspas fra den eksterne enhed. Hvis du vil registrere dit træningspas med dit ur, skal du gå til førtræningsvisning og starte registrering af træning ved at trykke på displayet.

Sådan stopper du deling af puls:


Vælg Stop deling. Deling af puls stopper også, når du afslutter førtræningsvisning eller stopper registrering af træningen.

Hvis du parrer dit Polar-ur med en forkert ekstern enhed, skal du trykke på Med iPhone, trykke på grønt fluebensikon for at stoppe deling med iPhone og derefter vælge Tilføj en ny enhed igen.