Strava Live-segment

Strava-segment är tidigare definierade vägsträckor eller spår där idrottare kan tävla om bästa tiden i cykling eller löpning. Segmenten är definierade på Strava.com och kan skapas av alla Strava-användare. Du kan använda segment för att jämföra din egen tid eller för att jämföra med andra Strava-användares tider som också har avverkat segmentet. Varje segment har en offentlig resultatlista med King/Queen of the Mountain (KOM/QOM) som har den bästa tiden för det segmentet.

Observera att du måste ha ett Strava Summit-analyspaket för att använda funktionen Strava Live-segment på din Polar Grit X. När du har aktiverat Strava Live-segment och exporterat segment till ditt Flow-konto och synkroniserat dem till din Grit X får du en varning på klockan när du närmar dig något av dina favorit-Strava-segment.

När du genomför ett segment får du resultatdata i realtid på klockan som visar om du ligger före eller efter ditt personliga rekord (PR) för segmentet. Dina resultat beräknas och visas direkt på din klocka när segmentet slutar, men du måste kontrollera slutresultatet på Strava.com.

Ansluta dina Strava- och Polar Flow-konton

Du kan ansluta dina Strava- och Polar Flow-konton i webbtjänsten Polar Flow ELLER i Polar Flow-appen:

I webbtjänsten Polar Flow går du till Inställningar > Partners > Strava > Anslut.

eller

I Polar Flow-appen går du till Allmänna inställningar > Anslut > Strava (svep knappen för att ansluta).

Importera Strava-segment till ditt Polar Flow-konto

  1. I ditt Strava-konto väljer du de segment du vill importera till dina Polar Flow-favoriter/Grit X. Du gör detta genom att välja stjärnikonen bredvid ett segmentnamn.
  2. Välj sedan knappen Uppdatera Strava Live-segment på Polar Flow-webbtjänstens sida Favoriter för att importera de stjärnmärkta Strava Live-segmenten till ditt Polar Flow-konto.
  3. Din Grit X kan ha maximalt 100 favoriter åt gången. Välj de segment du vill överföra till din Grit X genom att klicka i rutorna till vänster om listan med Strava Live Segments och flytta dem till synklistan för Grit X till höger. Du kan ändra ordningen på dina Favoriter på the Grit X genom att dra och släppa dem.
  4. Synkronisera din Grit X så sparas ändringarna till klockan.

Mer information om hu du hanterar dina favoriter i Polar Flow webbtjänst och app finns i Hantera favoriter och träningsmål i Polar Flow.

Mer information om Strava-segment finns på Strava Support.

Starta ett träningspass med Strava Live-segment

GPS krävs för Strava Live-segment. Se till att du har aktiverat GPS i de löp- och cykelsportprofiler du vill använda.

När du påbörjar ett löp- eller cykelträningspass visas de närliggande Strava-segment (50 kilometer eller närmare i cykling eller 10 kilometer eller närmare i löpning) som synkroniserats till din klocka i träningsvyn för Strava-segment. Bläddra till vyn Strava-segment med UPP- och NED-knapparna under träningspass.

När du närmar dig ett segment (200 meter eller närmare vid cykling eller 100 meter eller närmare vid löpning) får du en varning på din klocka och distansen som återstår till segmentet räknas ned. Du kan avbryta segmentet genom att trycka på TILLBAKA-knappen på din klocka.

Du får ytterligare en varning när du når segmentets startpunkt. Registrering av segmentet startar automatiskt och både namnet på segmentet och din personliga rekordtid för segmentet visas på din klocka.

Displayen visar om du ligger efter eller före ditt personrekord (eller KOM/QOM om du gör segmentet för första gången), samt din hastighet/tempo och distansen som återstår.

När du har slutfört segmentet visar din klocka din tid och skillnaden i förhållande till ditt personrekord. PR-symbolen visas om du ställer in nytt personligt rekord.