Ruttvägledning

Funktionen Ruttvägledning guidar dig längs rutter som du sparat vid tidigare träningspass eller rutter som andra Flow-webbtjänstanvändare har sparat och delat. Du kan välja att gå till ruttens startpunkt, slutpunkt eller närmsta punkten längs rutten (mitt på rutten). Först kommer din klocka att guida dig till startpunkten du valt på rutten. När du är på rutten kommer din klocka guida dig hela vägen och hålla dig på rätt spår. Följ bara anvisningarna på displayen. Längst ner på displayen ser du hur lång sträcka som är kvar.

Lägg till en rutt till din klocka

Om du vill lägga till en rutt till din klocka måste du spara den som favorit i Flow-webbtjänstens Utforska-vy eller i analysvyn för ditt träningspass, och synka den med din klocka. Mer information finns i Favoriter

Starta ett träningspass med ruttvägledning

 1. I förträningsläget trycker du på knappen LYSE eller trycker på för att öppna snabbmenyn.
 2. Välj Rutter i listan och välj sedan den rutt du vill använda.
 3. Välj var du vill starta rutten: Startpunkt, Längs rutten, Slutmål till motsatt riktning eller Längs rutten till motsatt riktning. Du kan bli ombedd att kalibrera din klockas kompass. Följ i så fall anvisningarna på displayen.
 4. Välj den sportprofil du vill använda och starta ditt träningspass.
 5. Din klocka kommer att guida dig längs rutten. Ruttstart hittad visas när du når den och är redo att sätt igång.

Ruttens slutpunkt nådd visas när du är klar.

Ändra rutt medan du är på väg

Växla till en annan rutt under träningspasset.

 1. Tryck på TILLBAKA för att pausa passet och tryck på knappen LYSE för att öppna snabbmenyn.
 2. Välj Rutter. Klockan frågar: Vill du ändra din rutt?. Välj Ja och välj en rutt från listan.
 3. Välj Starta när du är klar.

Vägledning på displayen

 • Pilen visar aktuell riktning
 • Mer av rutten visas efterhand som du rör dig
 • Distans kvar