Strömsparinställningar

Med Strömsparinställningarna kan du förlänga träningstiden genom att ändra GPS:ens registreringshastighet, stänga av Pulsmätning vid handleden och använda skärmsläckaren. Med de här inställningarna kan du spara batteri och få mer träningstid för extra långa träningspass eller när batteriet är halvtomt.

Strömsparinställningarna finns på Snabbmenyn. Du kan öppna snabbmenyn från förträningsläget, under en paus vid träningspass och under övergångsläge vid multisportpass. I förträningsläge kan du nå den genom att trycka på eller knappen LYSE. I paus- och övergångsläge kan den bara nås med knappen LYSE.

När du har aktiverat en Strömsparinställningar ser du effekten på den uppskattade träningstiden i förträningsläget. Notera att Strömsparinställningarna aktiveras för varje träningspass separat. Inställningarna sparas inte.

Notera att temperaturen påverkar den uppskattade träningstiden. När du tränar i kalla förhållanden kan den faktiska träningstiden vara kortare än vad som anges vid träningspassets början.

GPS-registreringshastighet

Sätt GPS:ens registreringshastighet till ett längre intervall (1 eller 2 minuter). Praktiskt vid väldigt långa träningspass när lång batteritid behövs.

Notera att GPS:ens registreringshastighet måste sättas till 1 sekund om du ska använda navigeringsfunktioner som ruttvägledning, Komoot-rutter eller Strava Live-segment. Andra funktioner kan också påverkas, till exempel löpeffekt, hastighet/tempo och distans, beroende på valda sportprofiler och sensorer.

Pulsmätning på handleden

Stäng av pulsmätning på handleden Stäng av den så spar du batteri när du inte absolut behöver pulsdata. När du använder en pulsmätare med bröstbälte stängs pulsmätning på handleden av automatiskt.

Skärmsläckare

Aktivera skärmsläckaren under träningspass där du inte behöver se träningsdata löpande.

När skärmsläckaren är på visas enbart tiden på displayen. Tryck på valfri knapp för att gå ur skärmsläckaren och visa dina träningsdata. Skärmsläckaren går på igen efter 8 sekunder.