Kompass

För att använda kompassen under dina träningspass lägger du till den i sportprofilen där du vill se den. I Flow-webbtjänsten, gå till Sportprofiler > Välj Redigera på sportprofilen där du vill lägga till den > Gå till Enhetsrelaterade och välj Grit X > Träningsdisplayer > Lägg till ny > Helskärm > Kompass och välj Spara. Kom ihåg att synka ändringarna till klockan.

Använda kompassen under ett träningspass

Under ett träningspass kan du skrolla till kompassvyn med UPP/NED-knapparna. På displayen visas din riktning och väderstrecken.

Kalibrera kompassen

Du kan bli ombedd att kalibrera kompassen under ett träningspass. Följ i så fall anvisningarna på displayen.

Du kan även kalibrera kompassen manuellt från snabbmenyn. Pausa träningspasset, tryck på LYSE för att öppna snabbmenyn och välj Kalibrera kompass. Följ i så fall anvisningarna på displayen.

Lås din kursriktning

I kompassens träningsvy trycker du OK för att låsa din nuvarande kurs. Displayen visar sedan avvikelsen från den låsta kursen i rött.

Observera att kompassen måste kalibreras först.