Navodila za uporabo ure Grit X: Polar Flow > Sinhroniziranje

Sinhroniziranje

Podatke s svoje ure lahko v aplikacijo Polar Flow prenesete brezžično prek povezave Bluetooth. Lahko pa uro sinhronizirate s spletno storitvijo Polar Flow prek vhoda USB in programske opreme FlowSync. Če želite podatke iz ure sinhronizirati z aplikacijo Flow, morate imeti račun Polar. Če želite podatke iz ure sinhronizirati neposredno s spletno storitvijo, morate poleg računa Polar imeti tudi programsko opremo FlowSync. Če ste nastavili svojo uro, ste tudi ustvarili račun Polar. Če ste uro nastavili z računalnikom, imate programsko opremo FlowSync na svojem računalniku.

Sproti sinhronizirajte in posodabljajte podatke med uro, spletno storitvijo in mobilno aplikacijo.

Sinhronizacija z mobilno aplikacijo Flow

Pred sinhronizacijo poskrbite, da:

  • imate račun Polar in aplikacijo Flow;
  • vaša mobilna naprava ima vklopljen Bluetooth, letalski način pa izklopljen,
  • uro ste seznanili z mobilno napravo. Za več informacij glejte razdelek Seznanjanje.

Sinhronizirajte svoje podatke:

  1. Prijavite se v aplikacijo Flow ter pritisnite in zadržite gumb NAZAJ na uri.
  2. Prikaže se sporočilo Povezovanje s telefonom, nato pa Povezovanje z aplikacijo Polar Flow.
  3. Ko končate, se prikaže sporočilo (Sinhroniziranje končano).

Ura se z aplikacijo Flow samodejno sinhronizira po koncu vadbe, če je vaš telefon v dosegu povezave Bluetooth. Ko se ura sinhronizira z aplikacijo Flow, se s spletno storitvijo Flow prek internetne povezave samodejno sinhronizirajo tudi vaši podatki o aktivnostih in podatki treninga.

Za podporo in več informacij o uporabi aplikacije Polar Flow obiščite support.polar.com/en/support/Flow_app.

Sinhroniziranje s spletno storitvijo Flow prek programske opreme FlowSync

Da sinhronizirate podatke s spletno storitvijo Flow, potrebujete programsko opremo FlowSync. Preden sinhronizirate, pojdite na flow.polar.com/start ter prenesite in namestite programsko opremo.

  1. Uro priključite v računalnik. Zaženite programsko opremo FlowSync.
  2. V računalniku se odpre okno FlowSync in sinhronizacija se začne.
  3. Ko je postopek končan, se prikaže sporočilo Sinhroniziranje končano.

Vsakič ko uro priklopite na računalnik, programska oprema Polar FlowSync prenese vaše podatke v spletno storitev Polar Flow ter sinhronizira vse nastavitve, ki so se spremenile. Če se sinhronizacija ne zažene samodejno, zaženite programsko opremo FlowSync z ikono na namizju (Windows) ali v mapi z aplikacijami (Mac OS X). Ko bo na voljo posodobitev vdelane programske opreme, vas programska oprema FlowSync o tem obvesti in pozove k namestitvi.

Če spremenite nastavitve v spletni storitvi Flow, medtem ko je ura priključena v računalnik, pritisnite gumb za sinhronizacijo v FlowSync, da se nastavitev prenese še v uro.

Za podporo in več informacij o uporabi spletne storitve Flow obiščite support.polar.com/en/support/flow.

Za podporo in več informacij o uporabi programske opreme FlowSync obiščite support.polar.com/en/support/FlowSync.