Navodila za uporabo ure Grit X: Lastnosti > Segmenti Strava Live

Segmenti Strava Live

Segmenti Strava so predhodno opredeljeni odseki ceste ali poti, na katerih se lahko športniki pomerijo v kolesarstvu ali teku. Segmenti so opredeljeni na spletnem mestu Strava.com in jih lahko ustvarijo vsi uporabniki Strava. Segmente lahko uporabite za primerjavo lastnih časov ali za primerjavo s časi drugih uporabnikov Strava, ki so prav tako opravili določen segment. Za vsak segment je na voljo javno dostopna lestvica najboljših s kraljem/kraljico gore (KOM/QOM), ki je dosegel(-la) najboljši čas v določenem segmentu.

Upoštevajte, da potrebujete komplet za analizo Strava Summit, če želite uporabljati funkcijo Segmenti Strava Live v svoji uri Polar Grit X. Potem ko aktivirate Segmente Strava Live in jih izvozite v svoj račun Flow ter jih sinhronizirate s svojo uro Grit X, boste v svojo uro prejeli opozorilo, ko se boste približevali kateremu izmed vaših najljubših Segmentov Strava.

Na vaši uri se bodo med izvajanjem segmenta v realnem času izpisali podatki o vaši učinkovitosti skupaj s podatki, ali ste pred svojim osebnim najboljšim (PR) časom segmenta ali za njim zaostajate. Po koncu segmenta se rezultati takoj izračunajo in prikažejo na vaši uri, vendar pa morate za ogled končnih rezultatov obiskati spletno mesto Strava.com.

Povežite svoja računa Strava in Polar Flow

Svoja računa Strava in Polar Flow lahko povežete v spletni storitvi Polar Flow ALI v aplikaciji Polar Flow.

V spletni storitvi Polar Flow izberite Settings (Nastavitve) > Partners (Partnerji) > Strava > Connect (Poveži).

ali

V aplikaciji Polar Flow izberite General Settings (Splošne nastavitve) > Connect (Poveži) > Strava (podrsnite gumb za povezavo)

Uvozite Segmente Strava v svoj račun Polar Flow

  1. V svojem računu Strava izberite segmente, ki jih želite uvoziti med Priljubljene Polar Flow/Grit X. To naredite tako, da ob imenu segmenta izberete ikono zvezde.
  2. Zatem v spletni storitvi Polar Flow na strani Priljubljeno izberite gumb Posodobi segmente Strava Live za uvoz označenih Segmentov Strava Live v svoj račun Polar Flow.
  3. Vaša ura Grit X ima lahko naenkrat največ 100 priljubljenih. Izberite segmente, ki jih želite prenesti v uro Grit X, tako da kliknete izbirna polja na levi strani seznama Segmentov Strava Live in jih tako premaknete na seznam za sinhronizacijo za vašo uro Grit X na desni. Vrstni red svojih priljubljenih v uri Grit X lahko spreminjate, tako da jih potegnete in spustite.
  4. Sinhronizirajte svojo uro Grit X in tako shranite spremembe.

Za več informacij o upravljanju vaših priljubljenih v spletni storitvi in aplikaciji Polar Flow si oglejte Upravljanje priljubljenih in vadbenih ciljev v storitvi Polar Flow.

Izvedite več o segmentih Strava na strani Podpora Strava.

Začnite sejo s Segmenti Strava Live

Segmenti Strava Live zahtevajo GPS. Prepričajte se, da imate vklopljen GPS v športnih profilih teka in kolesarjenja, ki jih želite uporabiti.

Ko pričnete s svojo kolesarsko ali tekaško vadbo, se bližnji segmenti Strava (pri kolesarjenju 50 kilometrov ali manj oz. pri teku 10 kilometrov ali manj) sinhronizirajo z vašo uro in so prikazani v vpogledu v trening segmentov Strava. Med sejami podrsajte do pogleda Segmenti Strava z gumbi NAVZGOR in NAVZDOL.

Ko se približate segmentu (pri kolesarjenju na 200 metrov ali manj oz. pri teku na 100 metrov ali manj), boste na svoji uri zagledali opozorilo ter razdaljo, ki se bo do zaključka segmenta zmanjševala. Segment lahko prekličete tako, da na uri pritisnete gumb za nazaj.

Prejeli boste še eno opozorilo, ko boste dosegli začetno točko segmenta. Beleženje segmenta se prične samodejno, pri čemer se tako ime segmenta in vaš najboljši zabeležen čas segmenta prikažeta na vaši uri.

Zaslon vam prikaže, ali zaostajate za svojim najboljšim osebnim dosežkom (oz. KOM/QOM, če segment izvajate prvič), kot tudi hitrost/tempo in razdaljo, ki je še pred vami.

Potem, ko ste zaključili ta segment, vaša ura prikaže vaš čas in razliko do vašega najboljšega osebnega dosežka. Simbol PR se prikaže, ko/če postavite svoj nov najboljši osebni dosežek.