FuelWise™

Utrzymuj energię przez całą sesję treningową dzięki asystentowi uzupełniania energii FuelWise™. FuelWise™ wyposażono w trzy funkcje, które przypominają o uzupełnianiu energii i pomagają utrzymać jej odpowiedni poziom podczas długich sesji treningowych. Te funkcje to Automatyczne przypomnienie o węglowodanach, Ręczne przypomnienie o węglowodanach i Przypomnienie o nawodnieniu.

Dla każdego sportowca, który jest poważnie zaangażowany w trening wytrzymałościowy, kluczowe znaczenie ma utrzymywanie przez dłuższy czas odpowiedniego poziomu energii i nawodnienia. Aby osiągać jak najlepsze wyniki, musisz zasilać swój organizm węglowodanami i pić regularnie w trakcie długiej trasy lub sesji treningowej. Dzięki dwóm przydatnym narzędziom – przypomnieniom o węglowodanach i nawodnieniu, FuelWise™ pomaga znaleźć optymalny sposób uzupełniania energii i utrzymywania nawodnienia.

Węglowodany nadają się idealnie do uzupełniania energii, ponieważ – w przeciwieństwie do tłuszczów i białek – mogą być szybko wchłaniane i przekształcane w glukozę. Glukoza jest podstawowym źródłem energii wykorzystywanym podczas ćwiczeń. Im większa intensywność treningu, tym więcej zużywasz glukozy w stosunku do tłuszczu. Jeśli sesja treningowa jest krótsza niż 90 minut, zazwyczaj nie jest konieczne spożywanie węglowodanów. Jednak dodatkowe węglowodany mogą pomóc w zachowaniu większej czujności i koncentracji, także podczas krótszej sesji treningowej.

Trening z wykorzystaniem FuelWise™

Funkcja FuelWise™ jest dostępna w menu głównym w zakładce Uzupełnianie energii i oferuje trzy rodzaje przypomnień podczas sesji treningowych. Są nimi Automatyczne przypomnienie o węglowodanach, Ręczne przypomnienie o węglowodanach i Przypomnienie o nawodnieniu. Automatyczne przypomnienie o węglowodanach oblicza zapotrzebowanie na uzupełnienie energii na podstawie szacunkowej intensywności i czasu trwania sesji treningowej, uwzględniając informacje o treningach i użytkowniku. Ręczne przypomnienie o węglowodanach i przypomnienie o nawodnieniu oparte są o upływ czasu, co oznacza, że będziesz otrzymywać przypomnienie ze wstępnie ustaloną częstotliwością, na przykład co 15 lub 30 minut.

Aby skorzystać z funkcji przypominania o uzupełnianiu energii, rozpocznij sesję treningową z menu Uzupełnianie energii. Po ustawieniu przypomnienia i wybraniu opcji Dalej, przejdziesz bezpośrednio do trybu przedtreningowego. Następnie wybierz profil sportowy i rozpocznij sesję treningową.

Automatyczne przypomnienie o węglowodanach

Jeśli chcesz korzystać z automatycznego przypomnienia o węglowodanach, ustaw przewidywany czas trwania i intensywność sesji treningowej, a my oszacujemy ilość węglowodanów potrzebną do uzupełnienia poziomu energii. Przy szacowaniu zapotrzebowania na węglowodany uzupełniające energię uwzględniamy informacje o treningach oraz dane fizyczne w tym wiek, płeć, wzrost, wagę, tętno maksymalne, tętno spoczynkowe, VO2max, tętno progu tlenowego i beztlenowego.

Zdolność do przyswajania węglowodanów szacowana jest na podstawie informacji o treningach. Ogranicza to maksymalną ilość węglowodanów (w gramach na godzinę), którą może zasugerować Ci automatyczne przypomnienie o węglowodanach. Dane te są wykorzystywane do wstępnego obliczenia zależności między tętnem a spożyciem węglowodanów na podstawie danych osobistych. Zalecane tempo spożywania węglowodanów jest następnie korygowane w górę lub w dół (w granicach min./maks.) na podstawie danych dotyczących tętna oraz obliczonej wcześniej zależności między tętnem a spożyciem węglowodanów.

Podczas treningu zegarek śledzi rzeczywiste zużycie energii i odpowiednio dostosowuje częstotliwość przypomnień, ale wielkość porcji (ilość węglowodanów w gramach) jest zawsze taka sama podczas sesji treningowej.

Ustawianie automatycznego przypomnienia o węglowodanach

  1. W menu głównym wybierz Uzup. energii > Auto przyp. o węglowod..
  2. Określ przybliżony czas trwania sesji treningowej. Minimalny czas to 30 minut.
  3. Określ szacunkową intensywność sesji treningowej. Do określania intensywności używane są strefy tętna. Zobacz rozdział strefy tętna, aby dowiedzieć się więcej o różnych poziomach intensywności treningu.
  4. Ustaw ilość węglowodanów na porcję (5-100 gramów) twojego ulubionego paliwa treningowego.
  5. Wybierz Dalej

Po ustawieniu przypomnienia zobaczysz podsumowanie dokonanych wyborów. W tym momencie możesz usunąć właśnie ustawione przypomnienie lub dodać przypomnienie o nawodnieniu. Gdy przygotujesz się do rozpoczęcia sesji treningowej, wybierz opcję Użyj teraz, aby przejść do trybu przedtreningowego.

Dodając przypomnienie o nawodnieniu do automatycznego przypomnienia o węglowodanach, uzyskasz również oszacowanie potrzeb w zakresie nawodnienia przypadających na jedno przypomnienie. Jest ono oparte na średniej intensywności pocenia się w umiarkowanych warunkach

Gdy nadejdzie pora na spożycie węglowodanów na ekranie pojawi się komunikat Zjedz ( ) g węg., któremu będzie towarzyszyła wibracja i sygnał dźwiękowy.

 

Ręczne przypomnienie o węglowodanach

Przypomnienie na podstawie upływu czasu, które pomaga w utrzymaniu odpowiedniego poziomu energii, przypominając o spożywaniu węglowodanów w określonych odstępach czasu. Możesz ustawić jego częstotliwość w zakresie od 5 do 60 minut.

Ustawianie ręcznego przypomnienia o węglowodanach

  1. W menu głównym wybierz Uzup. energii > Ręczne przyp. o węglowod..

  2. Ustaw interwał (5-60 minut) tego przypomnienia.

Po ustawieniu przypomnienia zobaczysz podsumowanie dokonanych wyborów. W tym momencie możesz usunąć właśnie ustawione przypomnienie lub dodać przypomnienie o nawodnieniu. Gdy przygotujesz się do rozpoczęcia sesji treningowej, wybierz opcję Użyj teraz, aby przejść do trybu przedtreningowego.

Gdy nadejdzie pora na spożycie węglowodanów na ekranie pojawi się komunikat Zjedz coś!, któremu będzie towarzyszyła wibracja i sygnał dźwiękowy.

Przypomnienie o nawodnieniu

Przypomnienie na podstawie czasu, które powiadomi Cię o potrzebie picia, pomagając w ten sposób w utrzymywaniu właściwego nawodnienia. Możesz ustawić jego częstotliwość w zakresie od 5 do 60 minut.

Ustawianie przypomnienia o nawodnieniu

  1. W menu głównym wybierz Uzup. energii > Przypomnienie o nawodnieniu.

  2. Ustaw interwał (5-60 minut) tego przypomnienia.

Po ustawieniu przypomnienia zobaczysz przegląd swoich wyborów. W tym momencie możesz usunąć właśnie ustawione przypomnienie lub dodać przypomnienie o węglowodanach. Gdy przygotujesz się do rozpoczęcia sesji treningowej, wybierz opcję Użyj teraz, aby przejść do trybu przedtreningowego.

Gdy nadejdzie pora na uzupełnienie płynów na ekranie pojawi się komunikat Napij się!, któremu będzie towarzyszyła wibracja i sygnał dźwiękowy.

Dowiedz się więcej o FuelWise™ z FuelWise™