Brugervejledning til Grit X: Polar Flow > Synkroniserer

Synkroniserer

Du kan overføre data fra dit ur til Polar Flow-appen trådløst via Bluetooth-forbindelsen. Eller du kan synkronisere dit ur med Polar Flow-webservicen ved hjælp af en USB-port og FlowSync-softwaren. For at synkronisere data mellem dit ur og Flow-appen skal du have en Polar-konto. Hvis du vil synkronisere data fra dit ur direkte til webservicen, skal du ud over en Polar-konto have FlowSync-softwaren. Hvis du har opsat dit ur, har du oprettet en Polar-konto. Hvis du har opsat dit ur med en computer, har du FlowSync-softwaren på din computer.

Husk at synkronisere og holde dine data opdateret mellem dit ur, webservicen og mobil-appen, hvor end du befinder dig.

Synkronisering med Flow-mobilappen

Inden synkroniseringen skal du sørge for, at:

  • Du har en Polar-konto og Flow-appen.
  • Bluetooth er slået til på din mobile enhed, og at flytilstand er ikke slået til.
  • Du har parret dit ur med din mobil. Få flere oplysninger under Parring.

Synkroniser dine data:

  1. Log ind på Flow-appen og tryk på TILBAGE-knappen på dit ur og hold den nede.
  2. Forbinder til enhed vises, efterfulgt af Forbinder til app.
  3. Synkronisering udført vises, når du er færdig.

Dit ur synkroniserer automatisk med Flow-appen, efter du afslutter et træningspas, hvis din telefon er inden for Bluetooth-rækkevidde. Når dit ur synkroniseres med Flow-appen, synkroniseres dine aktivitets- og træningsdata også automatisk med en internetforbindelse til Flow-webservicen.

Gå ind på support.polar.com/da/support/Flow_app for support og flere oplysninger om brug af appen Polar Flow.

Synkronisér med Flow-webservice via FlowSync

Du skal bruge FlowSync-software for at synkronisere data med Flow-webservicen. Gå ind på flow.polar.com/start, og download og installér den, inden du forsøger at synkronisere.

  1. Slut dit ur til din computer. Sørg for, at FlowSync-softwaren kører.
  2. FlowSync-vinduet åbnes på din computer, og synkroniseringen starter.
  3. Udført vises, når du er færdig.

Hver gang du sætter dit ur til din computer, overfører Polar FlowSync-softwaren dine data til Polar Flow-webservicen og synkroniserer evt. indstillinger, du muligvis har ændret. Hvis synkroniseringen ikke starter automatisk, kan du starte FlowSync fra skrivebordsikonet (Windows) eller fra app-mappen (Mac OS X). Hver gang en firmwareopdatering er tilgængelig, informerer FlowSync dig og anmoder dig om at installere den.

Hvis du ændrer indstillinger i Flow-webservicen, mens dit ur er sluttet til din computer, skal du trykke på synkroniser-knappen på FlowSync for at overføre indstillingerne til dit ur.

Gå ind på support.polar.com/da/support/flow for support og flere oplysninger om brug af Flow-webservicen.

Gå ind på support.polar.com/da/support/FlowSync for support og flere oplysninger om brug af FlowSync-software.