Brugervejledning til Grit X: Funktioner > Løbstempo

Løbstempo

Funktionen Løbstempo hjælper dig med at bevare et stabilt tempo og opnå din mål-tid for en angivet distance. Angiv en mål-tid for distancen – f.eks. 45 minutter for en løbetur på 10 km, og følg, hvor langt bagud eller foran du er sammenlignet med det forudindstillede mål.

Løbstempo kan indstilles på dit ur, og du kan også indstille et løbstempomål i Flow-webtjenesten eller -appen og synkronisere det til dit ur.

Hvis du har et planlagt løbstempomål for den dag, foreslår uret, at du starter det, når førtræningsvisningen begynder.

Sæt et løbstempomål på dit ur

Du kan vælge et løbstempomål i førtræningsvisningen i hurtigmenuen.

  1. Gå ind i førtræningsvisning ved at trykke på og holde OK nede i tidsvisning eller trykke på TILBAGE for at gå til hovedmenuen og vælge Start træning.
  2. I førtræningsvisningen skal du trykke på hurtigmenu-ikonet eller LYS-knappen.
  3. Vælg Løbstempo på listen, og angiv distance og varighed. Tryk på OK for at bekræfte. Uret viser det tempo eller den hastighed, du skal holde for at nå din mål-tid, og vender derefter tilbage til førtræningsvisning, hvor du kan starte træningspasset.