Brugervejledning til Grit X: Funktioner > Mobilmeddelelser

Mobilmeddelelser

Funktionen til mobilmeddelelser giver dig mulighed for at få underretninger om indkommende opkald, meddelelser og beskeder fra apps på dit ur. Du modtager de samme meddelelser på dit ur, som du modtager på din telefonskærm. Mobilmeddelelser er tilgængelige for iOS- og Android-telefoner.

For at bruge mobilmeddelelser skal du have Polar Flow-appen på din telefon, og det skal også være parret med dit ur. Få instruktioner ved at se Parring af en mobilenhed med dit ur

Slå mobilmeddelelser til

Gå til Indstillinger > Generelle indstillinger > Mobilmeddelelser på dit ur for at slå dem til. Slå mobilmeddelelser Fra eller Til, når du ikke træner. Bemærk, at du ikke modtager meddelelser under træningspas.

Du kan også indstille mobilmeddelelserne under enhedsindstillingerne i Polar Flow-appen. Når du har slået meddelelserne til, skal du synkronisere dit ur med Flow-appen.

Bemærk, at når funktionen til mobilmeddelelser er slået til, vil batteriet i dit ur og din telefon hurtigere blive afladet, fordi Bluetooth hele tiden er tændt.

Forstyr ikke

Hvis du vil slå underretninger om meddelelser og opkald fra i et bestemt tidsrum, skal du slå Forstyr ikke til. Når Forstyr ikke er slået til, modtager du ingen underretninger om meddelelser eller opkald i det tidsrum, du har angivet.

Gå til Indstillinger > Generelle indstillinger > Forstyr ikke på dit ur. Vælg Fra, Til eller Til (22.00-7.00) og den periode, hvor du ikke vil forstyrres. Vælg, Start kl. og Slut kl..

Se meddelelser

Når du modtager en meddelelse, vibrerer dit ur, og en rød prik vises nederst på displayet. Se meddelelsen ved at stryge opad fra bunden af displayet eller ved at dreje dit håndled for at kigge på uret, så snart uret vibrerer.

Når du modtager et opkald, vibrerer dit ur, og du vises navnet på den, der ringer. Du kan også besvare eller afvise opkaldet med dit ur.

Mobilmeddelelser fungerer muligvis forskelligt, afhængigt af modellen af din Android-telefon.