Nabídka rychlých nastavení

Potažením od horní hrany displeje směrem dolů v časovém náhledu otevřete nabídku Rychlá nastavení.

Procházejte ji potažením doleva nebo doprava a klepnutím zvolte funkci.

Chcete-li vybrat funkce, které se mají zobrazovat v rychlém nastavení, klepněte na . Můžete vybírat z nabídky Budík, Odpočítávací časovač, Nerušit a Režim Letadlo.

  • Budík: Nastavení opakovaného budíku: Vypnuto, jedenkrát, od pondělí do pátku nebo každý den. Vyberete-li si Jedenkrát, od pondělí do pátku nebo Každý den, nastavte rovněž čas zvonění.

Když je budík zapnutý, v časovém náhledu se zobrazí ikonka budíku.

  • Odpočítávací časovač: Vyberte možnost Nastavit časovač a nastavte čas odpočítávání. Potvrďte stisknutím tlačítka OK. Poté vyberte možnost Start a stisknutím tlačítka OK spustíte odpočítávací časovač.
  • Nerušit: Klepnutím na ikonu nerušit tuto funkci zapněte a dalším klepnutím ji vypněte. Když je funkce nerušit zapnutá, nebudete dostávat žádná oznámení nebo upozornění na volání. Také se vypne gesto pro aktivaci podsvícení.
  • Režim Letadlo: Klepnutím na ikonu režimu letadlo tuto funkci zapněte a dalším klepnutím ji vypněte. Aktivací režimu Letadlo dojde k přerušení veškeré bezdrátové komunikace s hodinkami. Můžete je stále používat, ale nefunguje synchronizace dat s mobilní aplikací Polar Flow ani spojení s bezdrátovým příslušenstvím.

Ikona stavu baterie ukazuje, kolik energie zbývá v baterii.