Uživatelská příručka k hodinkám Grit X: Funkce > Oznámení z telefonu

Oznámení z telefonu

Prostřednictvím funkce oznámení z telefonu můžete do hodinek dostávat upozornění na příchozí hovory, zprávy a oznámení z aplikací. Na hodinkách se zobrazí stejná upozornění jako na displeji telefonu. Oznámení z telefonu funguje s telefony iOS a Android.

Chcete-li používat funkci oznámení z telefonu, musíte mít v telefonu nainstalovanou aplikaci Polar Flow a musíte s ním mít spárované hodinky. Návod naleznete v části Párování mobilního zařízení s hodinkami.

Zapnutí funkce oznámení z telefonu

Na hodinkách přejděte na Nastavení > Obecná nastavení > Oznámení z telefonu. Když netrénujete, nastavte oznámení z telefonu na Vyp. nebo Zap.. Pamatujte, že během tréninku nebudete dostávat žádná upozornění.

Oznámení z telefonu můžete zapnout také v nastavení aplikace Polar Flow. Po zapnutí oznámení synchronizujte své hodinky s aplikací Polar Flow.

Pamatujte, že když jsou zapnutá oznámení z telefonu, vybíjí se hodinky i telefon rychleji, protože Bluetooth je trvale zapnutý.

Nerušit

Pokud chcete na určitou dobu vypnout oznámení z telefonu a upozornění na volání, zapněte funkci Nerušit. Pokud je zapnutá, nebudete během nastavené doby přijímat žádná oznámení nebo upozornění na volání.

Na svých hodinkách přejděte na Nastavení > Obecná nastavení > Nerušit. Vyberte Vyp., Zap. nebo Zap. (22.00 - 7.00) a časový úsek, kdy nechcete být rušeni. Zvolte časový úsek volbami Začíná v a Končí v.

Zobrazení upozornění

Kdykoli obdržíte upozornění, hodinky zavibrují a v dolní části displeje se objeví červená tečka. Upozornění zobrazíte potažením na displeji zespodu nahoru nebo otočením zápěstí, abyste se podívali na hodinky bezprostředně poté, co zavibrují.

Máte-li příchozí hovor, hodinky zavibrují a zobrazí volajícího. Hodinky umožňují též přijetí nebo odmítnutí hovoru.

Oznámení na telefon mohou fungovat odlišně v závislosti na modelu telefonu Android.