Uživatelská příručka k hodinkám Grit X: Funkce > Komoot

Komoot

Plánujte podrobné trasy na mapách s platformou Komoot, přeneste si je do hodinek a nechte se při tréninku navigovat průvodcem trasou! Ať patříte mezi příznivce silniční cyklistiky, turistiky, cykloturistiky nebo horských kol, platforma Komoot přináší vynikající plánovací a navigační technologii, díky níž můžete snadno objevovat nová zajímavá místa a orientovat se v přírodě.

Pokud ještě nemáte účet, vytvořte si ho. Při registraci na platformě Komoot získáte zdarma jeden region, v němž si můžete vyzkoušet všechny její základní funkce. Komoot k tomu doporučuje využít a odemknout region, v němž žijete. Následně propojte platformu Komoot se službou Polar Flow a přeneste si své trasy Komoot do hodinek.

Nápovědu k používání platformy Komoot najdete na příslušné stránce support.komoot.com/hc/en-us.

Trasy Komoot vyžadují interval záznamu GPS 1 sekunda. S intervaly záznamu 1 minuta nebo 2 minuty nefunguje.

Propojení účtů Komoot a Polar Flow

Nejdříve zkontrolujte, že máte účet Polar Flow a účet Komoot. Účty Komoot a Polar Flow můžete propojit ve webové službě Polar Flow nebo aplikaci Polar Flow.

Ve webové službě Polar Flow přejděte do nabídky Nastavení > Partneři > Komoot > Propojit.

nebo

V aplikaci Polar Flow přejděte do nabídky Obecná nastavení > Propojit > Komoot (k propojení přejeďte prstem přes tlačítko).

Po propojení účtů Komoot a Polar Flow se všechny vaše plánované výlety Komoot, které začínají v regionu, který jste v účtu Komoot odemkli, synchronizují s vašimi oblíbenými trasami ve službě Polar Flow.

Synchronizace výletů Komoot s účtem Polar Flow

Ve webové službě nebo aplikaci Polar Flow si můžete vybrat trasy, které chcete přenést do hodinek. V hodinkách můžete mít najednou uloženo maximálně 100 oblíbených položek.

Ve webové službě Polar Flow klikněte na ikonu Oblíbené na panelu nabídek v horní části stránky a přejděte na svou oblíbenou stránku.

 1. Vyberte trasy tak, že kliknete na políčka vlevo od seznamu tras a přesunete je na seznam synchronizace s hodinkami vpravo. Pokud jste naplánovali nové trasy pomocí aplikace Komoot, můžete jimi aktualizovat seznam tras kliknutím na tlačítko .
 2. Pořadí tras v hodinkách můžete změnit jejich přetažením. Jednotlivé trasy můžete odstranit kliknutím na X nebo všechny trasy najednou můžete odstranit kliknutím na VYMAZAT. Upozorňujeme, že trasy zůstanou k dispozici ve vašich oblíbených položkách, i když je odeberete z hodinek.
 3. Proveďte synchronizaci hodinek, čímž uložíte provedené změny.

V aplikaci Polar Flow přejděte do nabídky Zařízení a na stránku zařízení. Přejděte dolů na stránku a klepněte na Přidat/odebrat – zobrazí se aktuální oblíbené položky v hodinkách.

 1. Trasy můžete změnit v hodinkách klepnutím a přidržením tlačítka (iOS)/ (Android) na pravé straně a přetažením tras na požadované místo.
 2. Chcete-li přidat nebo odebrat trasu, klepněte znovu na Přidat/odebrat a získejte přístup ke všem svým oblíbeným.
 3. Oblíbené položky můžete třídit podle Jména, Času úpravy a Typu.
 4. Chcete-li z hodinek odebrat trasu, posuňte přepínač doleva. Chcete-li přidat trasu, posuňte přepínač doprava.
 5. Pro uložení změn synchronizujte hodinky s aplikací.

 

Další informace o správě oblíbených položek ve webové službě a aplikaci Polar Flow najdete na stránce Správa oblíbených položek a tréninkových cílů ve službě Polar Flow.

Spuštění tréninku s trasou Komoot

 1. V předtréninkovém režimu stiskněte tlačítko OSVĚTLENÍ nebo klepněte na tlačítko , čímž přejdete do rychlé nabídky.
 2. V seznamu vyberte možnost Trasy a zvolte trasu Komoot, na kterou se chcete vydat. Jako první se zobrazí nejbližší trasa.
 3. Vyberte, odkud chcete trasu začít: Z výchozího bodu trasy nebo Z bodu na trase.
 4. Vyberte sportovní profil, který chcete použít, a spusťte trénink.
 5. Hodinky vás při tréninku budou navigovat po trase. Když se dostanete na trasu, zobrazí se nápis Výchozí bod trasy nalezen. Pak můžete vyrazit.

Vaše hodinky vás budou po trase navigovat krok za krokem.