Uživatelská příručka k hodinkám Grit X: Funkce > Hill Splitter™

Hill Splitter™

S aplikací Hill Splitter™ budete vědět, jak jste si během tréninku vedli v úsecích z kopce a do kopce. Hill Splitter™ automaticky detekuje všechna stoupání a klesání pomocí GPS, vašich údajů o rychlosti a vzdálenosti a také nadmořské výšce. Zobrazuje podrobné údaje o vašem výkonu, jako je vzdálenost, rychlost, stoupání a klesání, pro každý zjištěný kopec na vaší trase. Získáte údaje o výškovém profilu svého tréninku a budete moci porovnat statistiku stoupání a klesání za různé tréninky. Podrobné údaje o každém kopci se automaticky zaznamenávají, úseky není potřeba měřit ručně.

Hill Splitter se při každém tréninku přizpůsobuje terénu. V praxi to znamená, že když trénujete v poměrně rovinatém terénu, bude se započítávat každý kopeček. Když pak budete trénovat v oblasti s hodně proměnlivou nadmořskou výškou (např. v horách), nebudou se nejmenší kopce započítávat. Toto přizpůsobení se vždy liší trénink od tréninku.

Minimální klesání či stoupání, které se započítává jako kopec, záleží na vašem sportovním profilu. U sjezdových disciplín (snowboardingu, sjezdového lyžování, lyžování mimo sjezdovku a telemarkového lyžování) je to 15 metrů, u všech dalších sportů pak 10 metrů.

Aplikace Hill Splitter vyžaduje interval záznamu GPS 1 sekunda. S intervaly záznamu 1 minuta nebo 2 minuty nefunguje.

Přidání náhledu aplikace Hill Splitter do sportovního profilu

Tréninkový náhled Hill Splitter je dle výchozího nastavení zapnutý ve všech běžeckých, cyklistických a sjezdových sportovních profilech, ale lze ho přidat do libovolného sportovního profilu, který využívá GPS a určování nadmořské výšky.

Ve webové službě Flow:

 1. Přejděte do nabídky Sportovní profily a u sportovního profilu, ke kterému ho chcete přidat, vyberte možnost Upravit.
 2. Vyberte možnost Vztahující se k přístroji.
 3. Vyberte možnosti Grit X > Tréninkové náhledy > Přidat nový > Celá obrazovka > Hill Splitter a nastavení uložte.

V mobilní aplikaci Flow:

 1. Přejděte do hlavní nabídky a vyberte možnost Sportovní profily.
 2. Vyberte sportovní disciplínu a klepněte na tlačítko Upravit.
 3. Přidejte tréninkový náhled aplikace Hill Splitter.
 4. Pak klepněte na tlačítko Hotovo.

Nezapomeňte provést synchronizaci se zařízením značky Polar.

Trénink s aplikací Hill Splitter

Po spuštění tréninku přejděte do náhledu aplikace Hill Splitter pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ. Během tréninku můžete sledovat například tyto údaje:

 • Vzdálenost: Vzdálenost aktuálního segmentu (po rovině, do kopce nebo z kopce)
 • Stoupání/klesání aktuálního segmentu
 • Rychlost

Upozorňujeme, že při přepnutí z kopce na rovinu se projeví určité zpoždění. Důvodem je ujištění, že kopec skončil. I když je přepnutí z kopce na rovinu zobrazené v tréninkovém náhledu aplikace Hill Splitter zpožděno, konec kopce je v údajích vyznačen správně. Proto je také kopec zobrazen správně v tréninkovém přehledu ve webové službě nebo aplikaci Flow.

Místní okno s údaji o kopci

U sjezdových disciplín (snowboardingu, sjezdového lyžování, lyžování mimo sjezdovku a telemarkového lyžování) se vám po překonání kopce a opětovném výstupu dlouhém 15 metrů zobrazí místní okno s údaji o předchozím kopci. To proto, abyste se na údaje mohli podívat, když zamíříte opět k lanovce.

 • Vzdálenost: Vzdálenost aktuálního segmentu (po rovině, do kopce nebo z kopce)
 • Stoupání/klesání aktuálního segmentu
 • Průměrná rychlost
 • Číslo kopce

Přehled aplikace Hill Splitter

Po tréninku se vám v tréninkovém přehledu zobrazí následující údaje:

 • Počet stoupání a klesání
 • Celková vzdálenost při stoupání a klesání

Podrobná analýza ve webové službě a aplikaci Flow

Po synchronizaci údajů s webovou službou Flow po tréninku si můžete prohlédnout podrobné údaje o každém segmentu (stoupání, klesání a rovina). Přehled vašeho tréninku je k dispozici také v aplikaci Flow.

Údaje dostupné pro každý segment závisí na sportovním profilu a použitých senzorech, ale mohou například zahrnovat nadmořskou výšku, silový výkon, tepovou frekvenci, kadenci a rychlost.