Kompas

Chcete-li během tréninků využít kompas, musíte jej přidat do všech sportovních profilů, kde jej chcete používat. Ve webové službě Flow přejděte na Sportovní profily > Ve sportovním profilu, do kterého chcete přidat kompas, vyberte upravit > přejděte na Vztahující se k přístroji a vyberte Grit X > Tréninkové náhledy > Přidat nový > Celá obrazovka > Kompas a vyberte Uložit. Změny nezapomeňte synchronizovat s hodinkami.

Používání kompasu při tréninku

Během tréninku můžete na zobrazení kompasu přejít pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ. Na displeji se zobrazí váš směr a základní světové strany.

Kalibrace kompasu

Hodinky vás mohou během tréninku vyzvat, abyste kompas zkalibrovali. Pokud k tomu dojde, postupujte podle pokynů na displeji.

Kompas můžete kalibrovat také ručně z rychlé nabídky. Pozastavte trénink a stisknutím tlačítka OSVĚTLENÍ vstupte do rychlé nabídky. Zvolte Zkalibrovat kompas. Postupujte podle pokynů na displeji.

Zamknutí azimutu

V tréninkovém náhledu kompasu stisknutím tlačítka OK zablokujte aktuální azimut (směr). Odchylka od zadaného azimutu se poté na displeji bude zobrazovat červeně.

Pamatujte, že kompas musíte nejprve zkalibrovat.