Uživatelská příručka k hodinkám Grit X: Začínáme > Funkce tlačítek a gesta

Funkce tlačítek a gesta

Hodinky mají pět tlačítek, která plní různé funkce, podle toho, v jaké situaci jsou používána. Níže uvedené tabulky ukazují, jaké funkce jednotlivá tlačítka plní v různých režimech.

Časový náhled a nabídka

OSVĚTLENÍ ZPĚT OK NAHORU/DOLŮ

Rozsvítit displej

Stisknutím v časovém náhledu zobrazit stav baterie

Stisknout a podržet pro uzamčení tlačítek a dotykového displeje

Vstup do nabídky

Vrátit se na předchozí úroveň

Ponechat nastavení beze změny

Zrušit výběr

Stisknout a podržet pro návrat z nabídky do časového náhledu

V časovém náhledu stisknout a podržet tlačítko pro spuštění párování a synchronizace

Potvrdit volbu zobrazenou na displeji

Stisknout a podržet pro vstup do předtréninkového režimu

Stisknout pro zobrazení podrobnějších informací o údajích na ciferníku

 

Změnit ciferník hodinek v časovém režimu

Procházet seznamy možností

Upravit zvolenou hodnotu

Předtréninkový režim

OSVĚTLENÍ ZPĚT OK NAHORU/DOLŮ

Rozsvítit displej

Stisknout a podržet pro uzamčení tlačítek

Stisknutím vstupte do rychlé nabídky

Návrat do časového náhledu

Zahájení tréninku

Procházet seznamy sportovních disciplín

Při tréninku

OSVĚTLENÍ ZPĚT OK NAHORU/DOLŮ

Rozsvítit displej

Stisknout a podržet pro uzamčení tlačítek

Přerušit trénink jedním stisknutím

Pro ukončení tréninku při jeho přerušení stisknout a podržet

Označení úseku

Pokračovat v nahrávání záznamu z tréninku i při jeho přerušení

Změnit tréninkový náhled

Barevný dotykový displej

Stále zapnutý barevný dotykový displej umožňuje snadné listování mezi různými ciferníky, seznamy a nabídkami a také volbu položky stisknutím displeje.

  • Posouvání nahoru či dolů pohybem prstu.
  • V časovém režimu můžete potažením prstu doleva nebo doprava měnit ciferník hodinek. Každý ciferník zobrazuje přehled různých informací.
  • Chcete-li zobrazit podrobnější informace, stiskněte displej.

Pamatujte, že při tréninku je dotyková funkce displeje vypnuta. Abyste zaručili správnou funkci dotykového displeje, veškeré nečistoty, pot a vodu setřete hadříkem. Dotykový displej nelze spolehlivě ovládat s rukavicemi.

Zobrazení upozornění

Chcete-li zobrazit upozornění, potáhněte prstem po displeji od spodního okraje nahoru. Tečka na spodním okraji značí, že máte nová upozornění.

Funkce klepnutí

Chcete-li během tréninku změřit úsek, klepněte důrazně na displej dvěma prsty. Pamatujte, že funkce klepnutí není funkcí dotykového displeje.

Gesto pro aktivaci podsvícení

Podsvícení se zapne automaticky, jakmile otočíte zápěstí, abyste se podívali na hodinky.