Uživatelská příručka k hodinkám Grit X: Funkce > Barometr

Barometr

Barometr měří nadmořskou výšku, sklon, stoupání, klesání a překonaný výškový rozdíl. Nadmořská výška se měří pomocí snímače atmosférického tlaku a naměřený tlak se převádí na nadmořskou výšku. Překonaný výškový rozdíl při stoupání a klesání se zobrazuje v metrech/stopách.

Během první minuty tréninku hodinky prostřednictvím GPS dvakrát automaticky zkalibrují barometrickou nadmořskou výšku. Na začátku tréninku, před kalibrací, vychází hodnota nadmořské výšky pouze z barometrického tlaku vzduchu, což může být v závislosti na podmínkách nepřesné. Po kalibraci se údaje o nadmořské výšce zpětně přepočtou, takže případné nepřesné hodnoty zaznamenané na začátku tréninku se následně automaticky opraví a v aplikaci a ve webové službě Flow se po synchronizaci dat zobrazí již správné hodnoty.

Chcete-li získat co nejpřesnější údaje o nadmořské výšce, doporučujeme ji vždy ručně zkalibrovat, pokud znáte její skutečnou hodnotu, například pokud jste na vrcholu kopce, nebo u hladiny moře nebo podle topografické mapy. Nadmořskou výšku lze ručně kalibrovat v plném zobrazení tréninkového náhledu. Stisknutím tlačítka OK nastavte aktuální nadmořskou výšku.

Hodinky znečištěné blátem a prachem mohou ukazovat nesprávnou hodnotu nadmořské výšky. Chcete-li, aby barometr sledující nadmořskou výšku fungoval správně, chraňte hodinky před znečištěním.