Idealtempo

Funktionen Idealtempo hjälper dig att hålla ett stadigt tempo och att uppnå ditt tidsmål för en viss distans. Bestäm ett tidsmål för distansen, exempelvis 45 minuter för 10 kilometers löpning, och se hur långt efter eller före du ligger jämfört med ditt förbestämda mål.

Idealtempo kan ställas in på klockan. Du kan även ställa in ett mål för ditt Idealtempo i Flow-webbtjänsten eller i appen och synka det till klockan.

Om du har schemalagt ett mål för ditt idealtempo en viss dag kommer klockan föreslå att du börjar med det när du går in i förträningsläget.

Skapa ett Idealtempomål på klockan

Du kan skapa ett mål för ditt idealtempo via snabbmenyn i förträningsläget.

  1. Gå in i förträningsläget genom att trycka på och hålla in OK i klockfunktionen eller trycka på TILLBAKA för att öppna huvudmenyn och välja Starta träningen
  2. I förträningsläget trycker du på snabbmeny-ikonen eller knappen LYSE.
  3. Välj Idealtempo i listan och ställ in distans och träningstid. Tryck på OK för att bekräfta. Klockan visar tempot/hastigheten som krävs för att nå ditt tidsmål och återgår sedan till förträningsläge där du kan starta träningspasset.

Skapa ett idealtempo i Flow-webbtjänsten

  1. I Flow-webbtjänsten går du till Dagbok och klickar på Lägg till > Träningsmål.
  2. I Lägg till träningsmål väljer du Sport, anger ett Målnamn (max 45 tecken), Datum och Tid samt eventuella Noteringar som du vill lägga till.
  3. Välj Idealtempo.
  4. Fyll i två av följande värden: Träningstid, Distans eller Idealtempo. Det tredje fylls i automatiskt.
  5. Klicka på Lägg till i favoriter om du vill lägga till målet i din lista med favoriter.
  6. Klicka på Spara för att lägga till målet i din Dagbok.

Synkronisera målet till din klocka via FlowSync. Sedan är det klart.