Musikkontroller

Styr uppspelning av musik och media på telefonen med din klocka under träningen och från klockvyn när du inte tränar. Ställ in musikkontrollerna från Inställningar > Allmänna inställningar > Musikkontroller. Du kan styra musiken från träningsdisplayen, från klockdisplayen eller bådadera. Välj Träningsdisplay för att styra musiken under träningspassen och Klockdisplay för att få åtkomst till kontrollerna när du inte tränar med musikkontrollerna på klockdisplayen. Med musikkontroller från Klockvyer > Musikkontroller.

Musikkontroller är tillgängliga för iOS- och Android-telefoner. Om du vill använda musikkontroller måste du ha Flow-appen igång på din telefon och den måste också vara parkopplad till din klocka. Anvisningar finns i Parkoppla en mobilenhet med din klocka. Musikkontrollerna visas efter att klockan har parkopplats med telefonen via Flow-appen. Om du gjorde inställningen för din klocka via Flow-appen har klockan redan parkopplats med telefonen.

Från klockdisplayen

Styr smidigt uppspelning av musik och media på telefonen när du inte tränar från klockfunktionen med musikkontrollerna på klockdisplayen.

  • Svep åt vänster/höger i klockfunktionen tills du når klockdisplayen med musikkontrollerna.
  • Pausa/spela eller växla mellan låtar med kontrollerna.
  • Tryck på för att komma åt volymkontrollerna

Under träning

Om du väljer att styra musiken från träningsdisplayen aktiveras träningsvyn med musikkontrollerna när spelaren är på och en session har startats.

  • Tryck på UPP-knappen för att bläddra till träningsvyn med musikkontrollerna under ett träningspass.
  • Tryck på OK-knappen om du vill visa knapparna föregående/nästa och pausa/spela. Gå till föregående eller nästa låt med knapparna UPP/NED och pausa med OK-knappen. Tryck på LYSE för att komma åt volymkontrollen.