Komoot

Planera detaljerade rutter på kartor med Komoot och överför dem till din klocka så får du ruttvägledning i varje sväng! Om du vandrar eller cyklar på vägar eller i terräng hjälper Komoots överlägsna teknik för planering och navigering att upptäcka mer av den härliga vildmarken.

Skapa ett Komoot-konto om du inte redan har ett. När du registrerar kontot får du en gratis region där du kan testa alla centrala funktioner. Komoots rekommendation är att du väljer din hemregion som gratis region. Koppla sedan ihop Komoot med Polar Flow så kan du få dina Komoot-rutter till din klocka.

Om du vill ha hjälp med Komoot hittar du deras supportsida på support.komoot.com/hc/en-us

Komoot-rutter kräver 1 sekunds registreringshastighet för GPS:en. Den kan inte användas med registreringshastighet på 1 eller 2 minuter.

Anslut dina konton i Komoot och Polar Flow

Se först till att du har konto på Polar Flow och Komoot. Du kan ansluta kontona i Polar Flow-webbtjänsten eller i Polar Flow-appen.

I Polar Flow-webbtjänsten går du till Inställningar > Partner > Komoot > Anslut.

eller

I Polar Flow-appen går du till Allmänna inställningar > Anslut > Komoot (svep knappen för att ansluta).

När du har anslutit dina konton på Komoot och Polar Flow kommer alla dina planerade Komoot-rutter som startar i en region som du har låst upp i ditt Komoot-konto att synkroniseras till dina favoritrutter i Flow.

Synkronisera Komoot-rutter till din klocka

Du kan välja de rutter du vill överföra till din klocka i Polar Flow-webbtjänsten eller -appen. Din klocka kan ha maximalt 100 favoriter åt gången.

I Flow-webbtjänsten klickar du på ikonen Favoriter på menyraden överst på sidan för att komma till din Favoriter-sida.

 1. Markera rutterna genom att klicka på rutorna till vänster om listan med rutter och flytta dem till synklistan för din klocka till höger. Om du har planerat nya rutter med Komoot kan du uppdatera dem till listan med rutter genom att klicka på -knappen.
 2. Du kan ändra ordningen på rutterna i klockan genom att dra och släppa dem. Du kan ta bort enskilda rutter genom att klicka på X eller alla rutter samtidigt genom att klicka på RENSA. Observera att de fortfarande finns tillgängliga i dina favoriter även om du tar bort dem från din klocka.
 3. Synkronisera din klocka så att ändringarna sparas till den.

I Flow-appen, gå till menyn Enheter och till enhetssidan. Bläddra nedåt på sidan och tryck på Lägg till/ta bort för att se dina aktuella favoriter på klockan.

 1. Du kan ordna rutter på klockan genom att trycka på och hålla ned (iOS)/ (Android) till höger och dra rutterna dit du vill ha dem.
 2. Du kan lägga till eller ta bort en rutt genom att trycka på Lägg till/ta bort igen för att komma åt alla dina favoriter.
 3. Du kan sortera favoriterna efter Namn, Ändrad och Typ.
 4. Du kan ta bort en rutt från klockan genom att vrida reglaget åt vänster. Du kan lägga till en rutt genom att vrida reglaget åt höger.
 5. Synkronisera din klocka med appen för att spara ändringarna.

 

Mer information om hur du jobbar med favoriter i Polar Flow-webbtjänsten och appen finns under Hantera favoriter och träningsmål i Polar Flow.

Starta ett träningspass med en Komoot-rutt

 1. I förträningsläge, tryck på LYSE-knappen eller för att öppna snabbmenyn.
 2. Välj Rutter från listan och välj den Komoot-rutt som du vill använda. Den närmaste rutten visas överst.
 3. Välj var du vill starta rutten: Rutt startpunkt eller Längs rutten.
 4. Hitta den sportprofil som du vill använda och starta träningen.
 5. Klockan visar vägen till rutten. Ruttens startpunkt hittad visas när du når fram, och sen är du klar att sätta igång.

Klockan vägleder dig längs rutten med instruktioner i varje sväng.