Favoriter

I Favoriter kan du lagra och hantera dina favoritträningsmål i Flow-webbtjänsten och Flow-mobilappen. Du kan använda dina favoriter som schemalagda mål i din klocka. Mer information finns i Planera din träning i Flow-webbtjänsten.

Du kan se det maximala antalet i din klocka. Antalet favoriter i Flow-webbtjänsten är inte begränsat. Om du har fler än 100 favoriter i Flow-webbtjänsten överförs de första 100 i listan till din klocka vid synkroniseringen. Du kan ändra ordningen på dina favoriter genom att dra och släppa dem. Välj den favorit du vill flytta och dra den till önskad plats i listan.

Lägg till ett träningsmål till Favoriter:

 1. Skapa ett träningsmål.
 2. Klicka på ikonen Favoriter i det nedre högra hörnet på sidan.
 3. Målet läggs till i dina favoriter.

eller

 1. Öppna ett befintligt mål du har skapat från din Dagbok.
 2. Klicka på ikonen Favoriter i det nedre högra hörnet på sidan.
 3. Målet läggs till i dina favoriter.

Redigera en Favorit

 1. Klicka på ikonen Favoriter i det övre högra hörnet bredvid ditt namn. Alla dina favoritträningsmål visas.
 2. Klicka på den favorit du vill redigera och klicka sedan på Redigera.
 3. Du kan ändra sporten, målnamnet och du kan lägga till anteckningar. Du kan ändra träningsinformationen för målet under Snabb eller I faser. (Mer information finns i kapitlet om Planera din träning.) När du har gjort alla nödvändiga ändringar klickar du på Uppdatera ändringar.

Ta bort en Favorit

 1. Klicka på ikonen Favoriter i det övre högra hörnet bredvid ditt namn. Alla dina favoritträningsmål visas.
 2. Klicka på radera-ikonen i det övre högra hörnet på träningsmålet för att ta bort den från listan över favoriter.