Tempo startowe

Tempo startowe to funkcja, która pomaga w utrzymywaniu stałego tempa i uzyskaniu wybranego czasu dla określonego dystansu. Wybierz czas docelowy dla danego dystansu – na przykład 45 minut dla biegu na 10 kilometrów, a będziesz otrzymywać informacje jakie masz opóźnienie lub o ile wyprzedzasz wcześniej ustawioną wartość docelową.

Tempo startowe możesz ustawić bezpośrednio w zegarku albo ustawić tempo startowe jako cel treningowy w serwisie, lub aplikacji Flow i zsynchronizować je z zegarkiem.

Jeśli zaplanujesz tempo startowe na dany dzień, zegarek zasugeruje skorzystanie z niego po przejściu do trybu przedtreningowego.

Ustawianie tempa startowego w zegarku

W trybie przedtreningowym możesz ustawić docelowe tempo startowe, korzystając z menu podręcznego.

  1. Przejdź do trybu przedtreningowego naciskając i przytrzymując OK na ekranie zegara lub naciśnij WSTECZ, aby przejść do menu głównego i wybierz Rozpocznij trening
  2. W trybie przedtreningowym dotknij ikony menu podręcznego lub naciśnij przycisk PODŚWIETLENIE.
  3. Wybierz Tempo startowe z listy i ustaw dystans oraz czas trwania. Przyciśnij OK, aby potwierdzić. Zegarek wyświetla tempo/prędkość wymagane do osiągnięcia docelowego czasu, a następnie wraca do trybu przedtreningowego, w którym możesz rozpocząć sesję treningową.

Tworzenie tempa startowego jako celu treningowego w serwisie Flow

  1. W serwisie Flow przejdź do Dziennika i kliknij Dodaj > Cel treningowy.
  2. Na stronie Dodaj cel treningowy, wybierz Sport, a następnie wprowadź Nazwę celu (maksymalnie 45 znaków), Datę i Godzinę oraz Notatki (opcja), które chcesz dodać.
  3. Wybierz Tempo startowe.
  4. Wprowadź dwie spośród poniższych wartości: Czas trwania, Dystans, Tempo startowe. Trzecia wartość zostanie utworzona automatycznie.
  5. Kliknij ikonę Dodaj do Ulubionych , aby zapisać cel w menu Ulubione.
  6. Kliknij Zapisz, aby dodać cel do Dziennika.

Zsynchronizuj cel z zegarkiem za pomocą FlowSync i gotowe.