Menu szybkich ustawień

Przesuń palcem z góry wyświetlacza na dół na ekranie zegara, aby rozwinąć menu szybkich ustawień.

Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przewinąć ustawienia, po czym dotknij, aby wybrać funkcję.

Dotknij , aby ustawić funkcje, które chcesz zobaczyć w menu szybkich ustawień. Wybierz pomiędzy Alarmem, Timerem odliczania, Okresowym wyłączaniem powiadomień i Trybem samolotowym.

  • Alarm: Ustaw powtarzanie alarmu: Wyłączone, Raz, Od poniedziałku do piątku lub Codziennie. Jeśli wybierzesz Jednorazowy, pn – pt lub Codziennie, ustaw również godzinę alarmu.

Po ustawieniu alarmu na ekranie wyświetlania czasu pojawi się ikona zegara.

  • Timer odliczania: Wybierz Ustaw Timer i ustaw czas odliczania, a następnie naciśnij OK, aby potwierdzić. Po zakończeniu wybierz Start i naciśnij OK, aby włączyć timer odliczania.
  • Okresowe wyłączanie powiadomień: Dotknij ikony okresowego wyłączania powiadomień, aby włączyć funkcję; dotknij ponownie, aby ją wyłączyć. Po włączeniu tej funkcji nie będziesz otrzymywać żadnych powiadomień z telefonu ani powiadomień o połączeniach telefonicznych. Wyłączona zostanie również funkcja podświetlenia.
  • Tryb samolotowy: Dotknij ikony trybu samolotowego, aby włączyć funkcję; dotknij ponownie, aby ją wyłączyć. Włączenie trybu samolotowego powoduje przerwanie komunikacji bezprzewodowej z zegarkiem. Możesz nadal korzystać z zegarka, lecz synchronizacja danych z aplikacją Polar Flow lub korzystanie z akcesoriów bezprzewodowych będzie niemożliwe.

Ikona stanu baterii wskazuje poziom naładowania.