Ustawienia oszczędzania energii

Ustawienia oszczędzania energii umożliwiają wydłużenie czasu treningu przez zmianę częstotliwości zapisu danych GPS, wyłączenie pomiaru tętna z nadgarstka i zastosowanie wygaszacza ekranu. Te ustawienia umożliwiają optymalizację zużycia baterii i wydłużenie sesji treningowych. Są przydatne również w przypadku niskiego poziomu baterii.

Ustawienia oszczędzania energii są dostępne w menu podręcznym. Menu podręczne możesz uruchomić z poziomu trybu przedtreningowego, podczas wstrzymanej sesji treningowej lub z poziomu trybu zamiany podczas treningu wielosportowego. W celu przejścia do menu podręcznego z poziomu trybu przedtreningowego dotknij lub naciśnij przycisk PODŚWIETLENIE. Z poziomu sesji wstrzymanej lub z trybu przejściowego do menu podręcznego można przejść wyłącznie za pomocą przycisku PODŚWIETLENIE.

Po włączeniu któregoś z ustawień oszczędzania energii, w trybie przedtreningowym będzie widoczny jego wpływ na przewidywany czas treningu. Należy pamiętać, że ustawienia oszczędzania energii dotyczą każdej sesji treningowej osobno. Te ustawienia nie są zapisywane.

Pamiętaj, że temperatura wpływa na przewidywany czas treningu. Jeśli ćwiczysz w chłodnych warunkach, rzeczywisty czas treningu może być krótszy od podanego przy rozpoczynaniu sesji treningowej.

Częstotliwość zapisu danych GPS

Możesz zmniejszyć częstotliwość zapisu danych GPS (co 1 lub 2 minuty). Jest to przydatne w przypadku bardzo długich sesji treningowych, gdy najważniejsze jest długie działanie baterii.

Należy pamiętać, że częstotliwość zapisu danych GPS musi być ustawiona na 1 sekundę, aby możliwe było korzystanie z funkcji nawigacyjnych, takich jak nawigowanie po trasie, trasy Komoot i segmenty Strava Live. Może to wpływać na inne funkcje, na przykład pomiar mocy biegowej, prędkości/tempa i dystansu, w zależności od profilu sportowego i używanych sensorów.

Pomiar tętna z nadgarstka

Możesz wyłączyć pomiar tętna z nadgarstka. Wyłącz go w celu oszczędzania energii, gdy nie potrzebujesz danych o tętnie. Jeśli używasz czujnika tętna z opaską na klatkę piersiową, pomiar tętna z nadgarstka jest domyślnie wyłączony.

Wygaszacz ekranu

Włącz wygaszacz ekranu jeśli podczas sesji treningowej nie potrzebujesz ciągle sprawdzać danych treningowych.

Przy włączonym wygaszaczu na wyświetlaczu pokazywana jest wyłącznie godzina. Naciśnij dowolny przycisk, aby wyjść z trybu wygaszacza ekranu i zobaczyć swoje dane treningowe. Wygaszacz ekranu włączy się ponownie po 8 sekundach.