Funkcje przycisków i gesty

Zegarek posiada pięć przycisków pełniących różne funkcje w zależności od sytuacji, w jakiej są używane. W poniższej tabeli opisano funkcje poszczególnych przycisków w różnych trybach.

Ekran zegara i menu

PODŚWIETLENIE BACK OK W GÓRĘ/W DÓŁ

Podświetlenie tarczy

Naciśnij w trybie wyświetlania czasu, aby wyświetlić symbol baterii

Naciśnij i przytrzymaj, aby zablokować przyciski i ekran dotykowy

Wejście do menu

Powrót do poprzedniego poziomu

Pozostawienie ustawień bez zmian

Anulowanie wyboru

Przytrzymaj przycisk, aby powrócić do trybu wyświetlania czasu

Naciśnij i przytrzymaj w trybie wyświetlania czasu, aby rozpocząć łączenie i synchronizację

Potwierdzenie wyświetlanych opcji

Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do trybu przedtreningowego

Naciśnij, aby wyświetlić więcej szczegółów na temat informacji wyświetlanych na tarczy zegarka

 

Zmień wygląd wyświetlanego zegara

Nawigacja między listami wyboru

Ustawianie wybranej wartości

Tryb przedtreningowy

PODŚWIETLENIE BACK OK W GÓRĘ/W DÓŁ

Podświetlenie tarczy

Naciśnij i przytrzymaj, aby zablokować przyciski

Naciśnij, aby przejść do menu podręcznego

Powrót do ekranu zegara

Rozpoczynanie treningu

Poruszanie się po liście dyscyplin

Podczas treningu

PODŚWIETLENIE BACK OK W GÓRĘ/W DÓŁ

Podświetlenie tarczy

Naciśnij i przytrzymaj, aby zablokować przyciski

Naciśnij raz, aby wstrzymać trening

Aby zakończyć trening, przytrzymaj po wstrzymaniu

Zaznaczenie okrążenia

Kontynuacja rejestracji wstrzymanej sesji treningowej

Zmiana sposobu wyświetlania danych treningowych

Kolorowy wyświetlacz dotykowy

Zawsze włączony, kolorowy wyświetlacz dotykowy umożliwia łatwą zmianę tarcz zegarka, dostęp do list i menu, a także wybieranie elementów przez dotknięcie wyświetlacza.

  • Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przewijać treści.
  • Gdy wyświetlana jest godzina, przesunięcie palcem w lewo lub w prawo powoduje zmianę tarczy. Każda tarcza zegarka zawiera przegląd różnych informacji.
  • W tym widoku, przesuń palec od dołu ekranu w górę, aby wyświetlić powiadomienia i sterować muzyką.
  • Dotknij ekranu, aby wyświetlić bardziej szczegółowe informacje.

Należy pamiętać, że ekran dotykowy jest wyłączany podczas sesji treningowych. Aby ekran dotykowy działał prawidłowo, usuwaj ściereczką wszystkie zabrudzenia, pot i wodę. Ekran dotykowy nie reaguje poprawnie w przypadku próby korzystania z niego w rękawiczkach.

Przeglądanie powiadomień

Czerwona kropka na dole ekranu wskazuje, czy są dostępne nowe powiadomienia. Przesuń palec od dołu ekranu w górę, aby wyświetlić powiadomienia.

W widoku zegara przesuń palec od dołu do góry ekranu, aby wyświetlić powiadomienia.

Funkcja dotykowa

Stuknij ekran zdecydowanie dwoma palcami, aby zapisać okrążenie podczas sesji treningowej. Należy zauważyć, że funkcja stukania nie jest funkcją ekranu dotykowego.

Gest włączania podświetlenia

Podświetlenie jest włączane automatycznie, gdy obrócisz nadgarstek, aby spojrzeć na zegarek.