Training Load Pro

De nieuwe functie Training Load Pro™ meet hoe zwaar je trainingssessies je lichaam belasten en helpt je inzicht te krijgen in de gevolgen van die belasting op je prestaties. Training Load Pro geeft je een indicatie van de trainingsbelasting op je cardiovasculaire systeem, de Cardiobelasting genaamd, en met Ervaren belasting kun je aangeven welke mate van belasting je voelde. De spierbelasting vertelt in welke mate je spieren zijn belast tijdens je trainingssessie. Als je weet in welke mate je systemen belast zijn, kun je je training optimaliseren door het juiste systeem te trainen op het juiste moment.

Cardiobelasting

De cardiobelasting wordt berekend aan de hand van de trainingsimpuls, een algemeen geaccepteerde en wetenschappelijk bewezen methode om je trainingsbelasting te bepalen. De cardiobelastingwaarde vertelt je in hoe zwaar je trainingssessie je cardiovasculaire systeem heeft belast. Hoe hoger de cardiobelasting, hoe zwaarder de trainingssessie was voor je cardiovasculaire systeem. De cardiobelasting wordt na elke training berekend met behulp van je hartslaggegevens en de duur van je sessie.

Ervaren belasting

Je subjectieve gevoel is een handige manier om een schatting te maken van de trainingsbelasting voor alle sporten. De ervaren belasting is een waarde waarbij rekening wordt gehouden met je eigen subjectieve ervaring van hoe belastend je trainingssessie was en de duur van je sessie. Deze wordt uitgedrukt met de Ervaren Mate van Inspanning (EMI), een wetenschappelijk geaccepteerde methode om de subjectieve trainingsbelasting uit te drukken. De EMI-schaal is met name handig voor sporten waarbij het meten van de trainingsbelasting op basis van uitsluitend de hartslag aan beperkingen onderhevig is, zoals bijvoorbeeld krachttraining.

Beoordeel je sessie in de Flow mobiele app om je Ervaren belasting voor de sessie te zien. Je kunt kiezen op een schaal van 1 t/m 10, waarbij 1 staat voor zeer eenvoudig en 10 voor maximale inspanning.

Spierbelasting

De spierbelasting vertelt in welke mate je spieren zijn belast tijdens je trainingssessie. De spierbelasting helpt je de trainingsbelasting te berekenen bij zeer intensieve trainingssessies, zoals korte intervallen, sprints en heuvelsessies, waarbij je hartslag onvoldoende tijd heeft om te reageren op de veranderingen in de intensiteit.

De spierbelasting toont de hoeveelheid mechanische energie (kJ) die je hebt geproduceerd tijdens een hardloop- of fietssessie. Dit weerspiegelt de geleverde energie, niet de energie die de prestatie je heeft gekost. Over het algemeen geldt dat hoe beter je conditie is, hoe beter de efficiëntie tussen je geleverde energie en de verbruikte energie. De spierbelasting wordt berekend op basis van vermogen en duur. In het geval van hardlopen is ook je gewicht van invloed.

Het hardloopvermogen wordt vanaf de pols gemeten als je een hardloopsportprofiel gebruikt en er een GPS-signaal beschikbaar is, of als je een hardloopvermogenssensor gebruikt. Het fietsvermogen wordt weergegeven als je een fietssportprofiel gebruikt en een externe fietsvermogenssensor.

Trainingsbelasting van één trainingssessie

Je trainingsbelasting van één trainingssessie wordt weergegeven in het overzicht van je trainingssessie op je horloge, in de Flow app en in de Flow webservice.

Je ziet een absoluut trainingsbelastingcijfer per gemeten belasting. Hoe hoger de belasting, hoe zwaarder dit is geweest voor je lichaam. Daarnaast zie je een geschaalde aanduiding en beschrijving van hoe hoog je trainingsbelasting van die sessie was ten opzichte van je gemiddelde trainingsbelasting van de laatste 90 dagen.

De schaalverdeling en beschrijving verandert op basis van je voortgang: hoe slimmer je traint, hoe hoger de belasting die je aankunt. Naarmate je conditie en tolerantie verbeteren, kan een trainingsbelasting die enkele maanden geleden 3 punten (medium) scoorde, later slechts 2 punten (laag) krijgen. Deze adaptieve schaal weerspiegelt het feit dat een zelfde trainingssessie een andere impact op je lichaam kan hebben in functie van je huidige conditie.

Zeer hoog
Hoog
Gemiddeld
Laag
Zeer Laag

Belasting en tolerantie

Naast de cardiobelasting van afzonderlijke trainingssessies zie je met de nieuwe Training Load Pro functie ook je cardiobelasting op korte termijn (Belasting) en op lange termijn (Tolerantie).

Belasting geeft aan hoe zwaar je jezelf de laatste tijd hebt belast tijdens je trainingen. Je ziet je gemiddelde dagelijkse belasting van de afgelopen 7 dagen.

Tolerantie beschrijft hoe goed je bent voorbereid op het tolereren van cardiotraining.Je ziet je gemiddelde dagelijkse belasting van de afgelopen 28 dagen. Je kunt je tolerantie voor cardiotraining verbeteren door langzaam je training te verzwaren gedurende een langere periode.

Status cardiobelasting

Status cardiobelasting bekijkt het verband tussen je Belasting en Tolerantie. Op basis daarvan zie je de status van je cardiobelasting: ondertraining, behoudend, productief of overbelasting. Je krijgt ook persoonlijke feedback op basis van je status.

Status cardiobelasting helpt je bij het beoordelen van de impact die je training heeft op je lichaam en het effect op je voortgang. Als je weet wat de invloed van je eerdere trainingen op je huidige prestaties is, kun je je totale trainingsvolume onder controle houden en het moment van training met verschillende intensiteiten optimaliseren. De veranderde trainingsstatus na een sessie geeft je inzicht in de belasting van die sessie.

Status cardiobelasting op je horloge

Gebruik in de tijdweergave de knoppen OMHOOG en OMLAAG om door de displayweergave Status cardiobelasting te bladeren.

 1. Grafiek status cardiobelasting
 2. Status cardiobelasting

  Overbelasting (belasting veel hoger dan normaal) 

  Productief (belasting neemt geleidelijk toe)

  Onderhoudend (belasting is iets lager dan normaal)

  Ondertraining (belasting is veel lager dan normaal)

 3. De numerieke waarde voor je status cardiobelasting (= belasting gedeeld door tolerantie).
 4. Belasting
 5. Tolerantie
 6. Beschrijving van je status cardiobelasting

Langetermijnanalyse in de Flow app en webservice

In de Flow app en webservice zie je de opbouw van je cardiobelasting en de variatie in je cardiobelasting in de afgelopen weken of maanden. Je kunt de opbouw van je cardiobelasting in de Flow app bekijken door op het pictogram met de drie verticale punten te tikken in het weekoverzicht (module Status cardiobelasting) of in het trainingsoverzicht (module Training Load Pro).

   

In de Flow webservice kun je de status en opbouw van je cardiobelasting bekijken via Voortgang > Rapport cardiobelasting.

 

De rode balken geven de cardiobelasting van je trainingssessies weer. Hoe hoger de balk, hoe zwaarder de sessie was voor je cardiovasculair systeem.
De achtergrondkleuren geven aan hoe zwaar een sessie was ten opzichte van je sessiegemiddelde van de afgelopen 90 dagen, net als de schaal met vijf punten en de beschrijvingen (zeer laag, laag, gemiddeld, hoog, zeer hoog).
Belasting geeft aan in hoe zwaar mate je jezelf de laatste tijd hebt belast tijdens je trainingen. Je ziet je gemiddelde dagelijkse cardiobelasting van de afgelopen 7 dagen.
Tolerantie beschrijft hoe goed je bent voorbereid op het tolereren van cardiotraining. Je ziet je gemiddelde dagelijkse cardiobelasting van de afgelopen 28 dagen. Je kunt je tolerantie voor cardiotraining verbeteren door langzaam je training te verzwaren gedurende een langere periode.

Lees meer over de functie Polar Training Load Pro in deze uitgebreide gids.