Vej tilbage

Naviger tilbage til startpunktet for dit træningspas via den vej, du kom fra. Vejledning på displayet holder dig på sporet og guider dig hele vejen tilbage. Vej tilbage er nyttig, når du vil vælge en sikker og velkendt rute tilbage til dit startpunkt.

Brug Vej tilbage

  1. Tryk på TILBAGE for at sætte dit træningspas på pause, og tryk på LYS-knappen for at gå til hurtigmenuen.
  2. Vælg Tilbage til start, og vælg Gå tilbage via samme rute.

Følg vejledningen på displayet til startpunktet for dit træningspas. På displayet kan du se afstanden til startpunktet for dit træningspas via ruten.

Zoom

Zoom ind eller ud på ruten. Tryk på OK, og vælg Zoom ind/ud, og brug derefter knapperne + og - til at justere rutevisningen.