Sportsprofiler i Polar Flow

Der findes 14 standardsportsprofiler på dit ur. I Polar Flow-appen eller -webservicen kan du tilføje nye sportsprofiler på din sportsliste og redigere deres indstillinger. Dit ur kan indeholde højst 20 sportsprofiler. Hvis du har over 20 sportsprofiler på Polar Flow-appen og -webservicen, overføres de første 20 på listen til dit ur under synkronisering.

Du kan ændre dine sportsprofilers rækkefølge ved at trække og slippe dem. Vælg den sportsgren, du ønsker at flytte, og træk den til det ønskede sted på listen.

 

Tilføj en sportsprofil

I Polar Flow-mobilappen:

 1. Gå ind under Sportsprofiler.
 2. Tryk på plus-tegnet øverst til højre.
 3. Vælg en sportsgren fra listen. Tryk på Udført på Android-appen. Sportsgrenen føjes til din liste over sportsprofiler.

 

I Polar Flow-webservicen:

 1. Klik på dit navn/profilbillede øverst til højre.
 2. Vælg Sportsprofiler.
 3. Klik på Tilføj sportsprofil, og vælg sportsgrenen fra listen.
 4. Sportsgrenen tilføjes på din liste over sportsgrene.

Du kan ikke selv oprette nye sportsgrene. Listen over sportsgrene styres af Polar, eftersom hver sportsgren har visse standardindstillinger og -værdier, som f.eks. påvirker kalorieberegningen og træningsmængden samt restitutionsfunktionen.

Rediger en sportsprofil

I Polar Flow-mobilappen:

 1. Gå ind under Sportsprofiler.
 2. Vælg en sportsgren, og tryk på Skift indstillinger.
 3. Tryk på Udført, når du er klar. Husk at synkronisere indstillingerne til dit ur.

 

På Flow-webservicen:

 1. Klik på dit navn/profilbillede øverst til højre.
 2. Vælg Sportsprofiler.
 3. Klik på Rediger under den sportsgren, du ønsker at redigere.

I hver sportsprofil kan du redigere følgende oplysninger:

Grundlæggende

 • Automatisk omgang (Kan indstilles til varighed eller distancebaseret eller slås fra)

Puls

 • Pulsvisning (Slag i minuttet eller % af maksimum)
 • Puls synlig for andre enheder (Dette betyder, at kompatible enheder med Bluetooth Smart trådløs teknologi, f.eks. udstyr i træningscenter, kan måle din puls. Du kan også bruge dit ur under Polar Club-timer til at sende din puls til Polar Club-systemet.)
 • Pulszone-indstillinger (Med pulszoner kan du let vælge og overvåge træningsintensiteter. Hvis du vælger Standard, kan du ikke ændre pulsgrænser. Hvis du vælger Fri, kan alle grænser ændres. Standard-pulszonegrænser beregnes fra din maksimumpuls.)

Hastigheds-/tempoindstillinger

 • Hastigheds-/tempovisning (Vælg hastighed km/t / mph eller tempo min/km / min/mi)
 • Indstillinger for hastigheds-/tempozone (Med hastigheds-/tempozonerne kan du nemt vælge og overvåge din hastighed eller dit tempo, afhængigt af dit valg. Standardzoner er et eksempel på hastigheds- og tempozoner for en person med et relativt højt konditionsniveau. Hvis du vælger Standard, kan du ikke ændre grænserne. Hvis du vælger Fri, kan alle grænser ændres.)

Træningsvisninger

Vælg hvilke oplysninger, du vil se på dine træningsvisninger under dine træningspas. Du kan få i alt otte forskellige træningsvisninger for hver sportsprofil. Hver træningsvisning kan have højst fire forskellige datafelter.

Klik på blyantikonet på en eksisterende visning for at redigere den, eller klik på Tilføj ny visning.

Bevægelser og feedback

 • Vibrationsfeedback (Du kan vælge at have vibrationen til eller fra)

GPS og højde

 • Automatisk pause: For at bruge Automatisk pause under træning skal GPS være slået til Høj Nøjagtighed, eller du skal have en Polar skosensor i brug. Dine træningspas sættes automatisk på pause, når du stopper, og fortsætter automatisk, når du starter.
 • Vælg GPS-målehastigheden (Kan slås fra eller stilles på Høj nøjagtighed, hvilket betyder, at GPS-måling er slået til)

Når du har afsluttet alle sportsprofilindstillingerne, skal du klikke på Gem. Husk at synkronisere indstillingerne til dit ur.

Bemærk, at i en række indendørs sportsprofiler, gruppesportsprofiler og holdsportsprofiler er indstillingen Puls synlig for andre enheder som standard slået til. Dette betyder, at kompatible enheder med Bluetooth Smart trådløs teknologi, f.eks. udstyr i træningscenter, kan måle din puls. Du kan kontrollere hvilke sportsprofiler, der har Bluetooth-udsendelse slået til som standard, fra Listen over Polar-sportsprofiler. Du kan aktivere eller deaktivere Bluetooth-udsendelse fra indstillingerne for sportsprofiler.