Kontrolfunktioner til musik

Styr musik og medieafspilning på din telefon med dit ur under træningspas samt fra tidsvisningen, når du ikke træner. Konfigurer kontrolfunktioner til musik under Indstillinger > Generelle indstillinger > Kontrolfunktioner til musik. Du kan både styre musikken fra træningsvisningen, fra urdisplayet i tidsvisningen eller fra begge. Vælg Træningsvisning for at styre musikken under dine træningspas og Urdisplay for at få adgang til kontrolfunktionerne, når du ikke træner, fra tidsvisningen med urdisplayet for kontrolfunktioner til musik. Tilføj også urdisplayet for kontrolfunktioner til musik fra Visninger af urdisplay > Kontrolfunktioner til musik.

Kontrolfunktioner til musik er tilgængelige for iOS- og Android-telefoner. For at bruge kontrolfunktioner til musik skal du have Polar Flow-appen på din telefon, og telefonen skal være parret med dit ur. Få instruktioner ved at se Parring af en mobilenhed med dit ur. Du kan se indstillingerne til kontrolfunktioner til musik, når du har parret dit ur med din telefon via Polar Flow-appen. Hvis du har udført opsætningen af dit ur via Polar Flow-appen, er dit ur allerede blevet parret med din telefon.

Fra urdisplayet

Kontrolfuntioner til musik og medier, når du ikke træner, praktisk fra tidsvisningen med urdisplayet for kontrolfunktioner til musik.

  • Swipe til venstre/højre i tidsvisningen, indtil du kommer til urdisplayet for kontrolfunktioner til musik.
  • Sæt på pause/afspil, eller skift mellem sange med kontrolfunktionerne.
  • Tryk på for at gå til lydstyrke

Under træning

Hvis du vælger at styre musikken fra træningsvisningen, er træningsvisningen med kontrolfunktioner til musik aktiveret, når afspilleren er tændt, og et træningspas er blevet startet.

  • Tryk på knappen OP for at rulle til træningsvisningen med kontrolfunktioner til musik under et træningspas.
  • Tryk på knappen OK for at få vist knapperne forrige/næste og afspil/sæt på pause. Skift til den forrige eller næste sang med knapperne OP/NED, og sæt på pause med knappen OK. Tryk på knappen LYS for at gå til lydstyrke.