Knapfunktioner og bevægelser

Dit ur har fem knapper, som har forskellige funktioner, afhængigt af brugssituationen. Se tabellerne herunder for at finde ud af, hvilke funktioner knapperne har i forskellige tilstande.

Tidsvisning og menu

LYS TILBAGE OK OP/NED

Oplys displayet

Tryk i tidsvisning for at se batteristatussymbolet

Tryk og hold nede for at låse knapper og touchskærm

Åbn menuen

Tilbage til det forrige niveau

Lad indstillingerne være uændret

Annullér valg

Tryk og hold for at vende tilbage til tidvisning fra menu

Tryk og hold den nede i tidsvisning for at starte parring og synkronisering

Bekræft valget, der vises på displayet

Tryk og hold for at åbne førtræningsvisning

Tryk for at se flere detaljerede oplysninger om den information, der vises på urdisplayet

 

Skift urdisplayet i tidsvisning

Gå gennem valglister

Justér en valgt værdi

Førtræningstilstand

LYS TILBAGE OK OP/NED

Oplys displayet

Tryk og hold nede for at låse knapper

Tryk for at gå til hurtigmenuen

Vend tilbage til tidsvisning

Start et træningspas

Gå gennem sportslister

Under træning

LYS TILBAGE OK OP/NED

Oplys displayet

Tryk og hold nede for at låse knapper

Afbryd træning midlertidigt ved at trykke én gang

For at stoppe træningspasset skal du trykke og holde det under pause

Marker en omgang

Fortsæt træningsmåling ved midlertidig afbrydelse

Skift træningsvisning

Farvet touchskærm

Den altid tændte touchskærm med farver gør det nemt at stryge mellem urdisplay, rulle igennem lister og menuer samt at vælge elementer ved at trykke på displayet.

  • Stryg op eller ned for at rulle.
  • Stryg til venstre eller højre i tidsvisningen for at skifte mellem urdisplay. Hvert urdisplay viser en oversigt over forskellige oplysninger.
  • I tidsvisningen skal du stryge op fra bunden af displayet for at se meddelelser og få adgang til kontrolfunktioner til musik.
  • Tryk på displayet for at se flere oplysninger.

Vær opmærksom på, at touchskærmen slås fra under træningspas. Tør evt. snavs, sved eller vand af skærmen med et klæde for at sikre, at touchskærmen fungerer. Touchskærmen reagerer ikke korrekt, hvis du bruger den med handsker på.

Se meddelelser

Den røde prik i bunden af displayet angiver, om du har nogen nye meddelelser. Swipe op fra bunden af displayet for at se meddelelser.

Swipe op fra bunden af displayet for at se meddelelser i tidsvisningen.

Tryk på funktionen

Tryk hårdt på skærmen med to fingre for at tage en runde under et træningspas. Vær opmærksom på, at trykke-funktionen ikke er en funktion på touchskærmen.

Bevægelse til aktivering af baggrundsbelysning

Baggrundsbelysningen tændes automatisk, når du drejer dit håndled for at kigge på uret.