Batteri

Ved afslutningen af produktets levetid opfordrer Polar dig til at minimere mulige effekter af affald på miljøet og menneskers helbred ved at følge lokale affaldsregler og om muligt aflevere produktet på særlige indsamlingssteder for elektronik. Undlad at bortskaffe dette produkt som usorteret kommunalt affald.

Opladning af batteriet

Inden opladningen bør du sikre dig, at der ikke er fugt, støv eller snavs på opladningskontakterne af dit ur og dit kabel. Tør forsigtigt evt. snavs eller fugt af. Oplad ikke uret, når det er vådt.

Dit ur har et indvendigt, genopladeligt batteri. Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser. Du kan oplade og aflade batteriet over 500 gange, inden der sker et bemærkelsesværdigt fald i dets kapacitet. Antallet af opladningscyklusser varierer også alt efter anvendelses- og driftsbetingelserne.

Oplad ikke batteriet ved temperaturer under 0 °C/ +32 °F eller over +40 °C/ +104 °F, eller når USB-porten er våd.

Brug det USB-kabel, der fulgte med uret, til at oplade det gennem USB-porten på din computer. Du kan også oplade batteriet gennem en stikkontakt. Når du oplader det i en stikkontakt, skal du bruge en USB-strømadapter (følger ikke med i produktsættet).

For at oplade det med din computer skal du bare sætte dit ur i din computer, og samtidigt kan du få det synkroniseret med FlowSync.

  1. For at oplade dit ur skal du slutte det til en strømført USB-port eller en USB-oplader med det specielle kabel, der fulgte med i æsken. Kablet klikker magnetisk på plads. Sørg bare for, at fremspringet på kablet passer med sprækken på dit ur (markeret med rød farve).

  2. Der vises Oplader på displayet.
  3. Når batteriikonet er fuldt, er uret helt opladet.

Lad ikke batteriet være helt afladet i en længere tid, og lad det heller ikke være helt opladet hele tiden, da det muligvis kan påvirke batteriets levetid.

Opladning under træning

Forsøg ikke at oplade dit ur under et træningspas med en bærbar oplader såsom en powerbank. Hvis du slutter dit ur til en strømkilde under et træningspas, bliver batteriet ikke opladet. Når det sluttes til opladningskablet under træning kan sved og fugt forårsage korrosion og beskadigelse af opladningskablet samt uret. Hvis du starter et træningspas, mens du oplader uret, stopper opladningen desuden.

Batteriets status og meddelelser

Symbol for batteriets status

Symbolet for batteriets status vises, når du drejer dit håndled for at kigge på uret, trykker på knappen LYS i tidsvisning eller vender tilbage til tidsvisning fra menuen.

Meddelelser om batteri

  • Når batteriopladningen er lav, bliver Lavt batteri. Oplad i tidsvisningen. Det anbefales at oplade uret.
  • Oplad inden træning vises, hvis uret ikke er ladet tilstrækkeligt op til at registrere et træningspas.

Notifikationer om lavt batteri under træning:

  • Lavt batteri vises, når batteriet er ved at være afladet. Meddelelsen gentages, når der ikke er tilstrækkeligt batteri til at måle puls og bruge GPS-data, og pulsmåling og GPS-data derfor slås fra.
  • Når batteriet er kritisk lavt, vises der Træning afsluttet. Dit ur stopper træningsmålingen og gemmer træningsdataene.
  • Når displayet er tomt, er batteriet tomt, og dit ur er gået i dvaletilstand. Oplad dit ur. Hvis batteriet er helt tomt, kan det tage et stykke tid, inden opladningsanimationen vises på displayet.

Når displayet er tomt, er batteriet tomt, og dit ur er gået i dvaletilstand. Oplad dit ur. Hvis batteriet er helt tomt, kan det tage et stykke tid, inden opladningsanimationen vises på displayet.

Driftstiden afhænger af mange faktorer, såsom temperaturen i de omgivelser, du bruger uret, de funktioner og sensorer, du bruger, samt batteriets alder. Hyppig synkronisering med Flow-appen reducerer også batteriets levetid. Driftstiden mindskes betydeligt ved temperaturer, der befinder sig et godt stykke under frysepunktet. Hvis du bærer uret under dit overtøjet, hjælper det med at holde det varmt, hvilket øger driftstiden.