Syketietojen tarkasteleminen

Kaikki koulusi sykekurssit näytetään Kurssit-sivulla. Uusimmat sykekurssisi näytetään myös Etusivulla. Lisätietoja on kohdassa Sykekurssien tarkasteleminen.

 1. Siirry kohtaan Kurssit.
 2. Etsi kurssi kurssiluettelosta (Käynnissä olevat kurssit / Suoritetut kurssit) tai käytä hakutoimintoa.
 3. Avaa kurssi napsauttamalla riviä tai -kuvaketta.
 4. Kurssin yhteenveto -sivulla näytetään seuraavat Kurssin tiedot:
  • oppilaiden lukumäärä,
  • oppituntien lukumäärä,
  • opettaja,
  • arviointiasteikko,
  • aloituspäivämäärä ja
  • päättymispäivämäärä.

  Lisäksi näytetään

  • tavoitealueella vietetyn ajan osuus tavoiteajasta prosentteina (ryhmän keskiarvo),
  • eri sykealueilla vietetty aika (ryhmän keskiarvo) ja
  • luettelo oppitunneista.

  Oppituntiluettelossa näytetään kunkin oppitunnin osalta seuraavat tiedot:

  • päivämäärä ja aika,
  • tavoitealue,
  • eri sykealueilla vietetty aika ja
  • oppitunnin kesto.
 5. Avaa/sulje kaikki oppitunnit napsauttamalla / . Voit avata/sulkea yksittäisen oppitunnin napsauttamalla . Kun avaat oppitunnin, seuraavat tiedot näytetään:

  • vaakasuora palkki osoittaa minuutteina ajan, jonka kukin oppilas on viettänyt tavoitealueella,
  • vihreä pystysuora viiva osoittaa minuutteina tavoiteajan tavoitealueella,
  • punainen pystysuora viiva osoittaa minuutteina ryhmän keskimääräisen ajan tavoitealueella ja
  • kunkin oppilaan tallennettujen tietojen prosenttiosuus (tietoja voi puuttua esimerkiksi siinä tapauksessa, että oppilas poistui luokasta muutamaksi minuutiksi, ja yhteys laitteen ja Polar GoFit -sovelluksen välillä katkesi).
 6. Voit tarkastella oppilaiden oppituntien yhteenvetoja ja sykekäyriä napsauttamalla Näytä oppituntien yhteenvedot. Voit myös napsauttaa sen oppilaan nimeä, jonka oppitunnin yhteenvetoa haluat tarkastella. Seuraavat tiedot näkyvät Oppitunnin yhteenveto -sivulla:

  • Oppilaan tiedot -pudotusvalikko, josta voit valita oppilaan, jonka oppituntien yhteenvedot haluat nähdä,
  • eri sykealueilla vietetty aika (tavoitealue merkitty punaisella kehyksellä),
  • tavoitealueella vietetty aika verrattuna tavoiteaikaan (prosentteina ja minuutteina),
  • kulutetut kalorit (valinnainen),
  • arviointi,
  • tallennettujen tietojen prosenttiosuus,
  • oppitunnin numero,
  • mahdolliset merkit,
  • lyhyt kuvaus oppitunnin vaikutuksesta (jos oppilas pysyi tavoitealueella vähintään kymmenen minuutin ajan),
  • oppilaan oppitunnin aikaista sykettä kuvaava käyrä ja
  • oppitunnin aikainen maksimi- ja keskisyke.

  Voit siirtyä oppitunnista toiseen käyrän yläpuolella olevien nuolipainikkeiden avulla.

  Voit halutessasi tulostaa sykekäyrän napsauttamalla käyrän yläpuolella olevaa Tulosta sykekäyrä -painiketta. Käyrä tulostetaan PDF-tiedostoon, jonka voit tallentaa tietokoneellesi tai tulostaa paperille.

 7. Voit palata kurssin kaavioihin napsauttamalla Näytä kurssin yhteenveto.

Syketietoja voi puuttua kahdesta eri syystä:

 • Yhteys laitteen ja Polar GoFit -sovelluksen välillä katkesi. Näin voi tapahtua esimerkiksi, jos oppilas poistuu liikuntatilasta muutamaksi minuutiksi. Tässä tapauksessa kyseisen oppilaan tallennettujen tietojen prosenttiosuus on alle 100 %.
 • Laite ei havainnut sykettä. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että sykesensoria ei puettu ohjeiden mukaan (kiinnitysvyön on oltava riittävän tiukalla ja elektrodit on kostutettava huolellisesti). Tässä tapauksessa yhteys laitteen ja Polar GoFit -sovelluksen välillä ei katkennut ja tallennettujen tietojen prosenttiosuus on 100 %, mutta sykekäyrä osoittaa, että sykettä ei havaittu.

Vierailevat oppilaat voivat osallistua yksittäisille oppitunneille, jos käytettävissä on vapaita laitteita ja vieraileva oppilas on lisätty Polar GoFit -palveluun. Vierailijat lisätään oppitunneille Polar GoFit -sovelluksessa. Vierailevien oppilaiden oppituntien yhteenvetoja voi tarkastella oppilaiden omien Polar GoFit -tilien kautta.

Voit hyödyntää esimerkiksi seuraavia kysymyksiä, kun keskustelet syketiedoista oppilaidesi kanssa:

 • Miltä kukin sykealue tuntui?
 • Mitä vaikutuksia eri sykealueilla harjoittelemisella on?
 • Miksi alku- ja loppuverryttely ovat tärkeitä?
 • Vertaa, miten maksimi- ja keskisykkeesi vaihtelevat oppituntien välillä, ja keskustele siitä. Tiedätkö, mistä oppituntien väliset erot johtuvat?

Voit myös suunnitella sykeperusteisen liikuntatunnin yhdessä oppilaiden kanssa ja keskustella todellisista syketiedoista heidän kanssaan oppitunnin jälkeen. Saavuttiko luokka tavoitteen?